ก้าวสู่ยุค Smart HR ใช้เทคโนโลยี และบิ๊กดาต้ามาบริหารบุคคล

เป็นแค่ HR อย่างเดียวไม่พอแล้ว ยุคนี้ต้องเป็น Smart HR บริหารบุคคลอย่างสมาร์ทด้วยเทคโนโลยี และมีบิ๊กดาต้าเข้ามาช่วย เป็นทิศทางที่ HR ยุคนี้ต้องปรับตัวให้ทัน

ไม่ใช่แค่ HR แต่ต้องเป็น Smart HR

หลังจากได้เรียนรู้เทรนด์ของ HR ในปี 2019 กันไปแล้ว “รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข” รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยถึงมุมมองของ HR ยุคใหม่ที่ก้าวสู่ยุคของการเป็น Smart HR ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะอยู่เฉยๆ โพสท์ประกาศรับคนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

HR ยุคนี้ ต้องเป็น Smart HR ซึ่งองค์กรสมัยใหม่เป็นองค์กรที่กระตุ้นให้คนค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว การที่จะเป็น Smart HR ต้องลงมาดูกระบวนการในการทำงาน เริ่มจากการวางแผนกำลังคนก่อน ซึ่ง Smart HR ไม่ใช่คนทำงานเชิงรับ แต่เป็นคนที่ต้องวางแผนองค์กรไปถึงอนาคต 3-5 ปี ยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมองไกลไปถึง 10 ปี แค่ 3-5 ปีก่อน

การวางแผนกำลังคนจะใช้บิ๊กดาต้าเข้ามาช่วย ต้องดูตลาดแรงงานว่าเป็นอย่างไร มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จบการศึกษาระดับไหน แล้วมาดูเทียบกับธุรกิจว่าต้องการคนลักษณะนี้ แล้วคนเหล่านี้ต้องการมาทำงานด้วยหรือเปล่า ต้องรู้ว่าพฤติกรรมของคนแบบนี้ ใช้ดาต้าเหมือนทำวิจัยการตลาด ลูกจ้างเหมือนลูกค้า ใช้ดาต้ามาพยากรณ์แนวโน้มทรัพยากรบุคคลในตลาดทั้งในไทย และเพื่อนบ้าน ต้องวางแผนกลยุทธ์

งาน HR ไม่ใช่แค่การประกาศหาคนทางโซเชียลมีเดีย ต้องนำเทคโนโลยีมาวางแผนกำลังคน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น ต้องวางแผนให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดเวลา

พอวางแผนกำลังคนได้แล้ว ต้องรู้จักดูว่าใครคือ Talent ที่แท้จริง ต้องทำตัวเป็นจงอางหวงไข่ ต้องสร้างแพ็คเกจให้พนักงาน ต้องใช้ทั้งดาต้า และจิตวิทยาจูงใจคนให้อยู่

บิ๊กดาต้า กับเทคโนโลยีจะช่วยในการสรรหาคนได้อย่างไร

อาจารย์ศิริยุพาบอกว่า HR ต้องรู้จักหาช่องทาง หาแหล่งที่จะมาป้อนคนให้กับองค์กรได้ตลอดเวลา ต้องมีทั้งพนักงานประจำ และฟรีแลนซ์ คนเป็น HR ต้องเป็นเจ้าแม่เครือข่าย บางคนใช้วิธีสรรหาคนตลอดเวลา เจอใครที่ชอบก็จีบมาทำงานด้วยเลย ถ้าทำแบบสมัยก่อนไม่ได้ รอเปิดรับอย่างเดียวไม่ได้

HR ต้องเปลี่ยนบุคลิกในการทำงาน ต้องมี Multi skill ต้องมีความเร็ว สร้างเครือข่ายเก่งทั้งส่วนตัว และขององค์กรในการสรรหาคนเพื่อได้เจอคนที่หลากหลาย งานสังคมก็ต้องออก จะนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศแล้วแปะป้ายรับสมัครอย่างเดียวไม่ได้

Business people looking at a screen during a video conference in the office

เรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเทรนนิ่งบุคคล ปัจจุบันมีการสร้าง Mooc เป็นเหมือนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ให้พนักงานไปเรียนได้ สามารถสร้างคลิป YouTube ได้เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีมาลดการใช้จ่าย และช่วยเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆ อาจจะทำสเกลใหญ่กว่านี้ก็ได้

Smart HR ไม่จำเป็นต้องซื้อเทคโนโลยีแพงๆ แต่ต้องใช้สมอง ต้องรู้จักการเลือกอะไรได้เหมาะกับสถานการณ์ ในราคาที่ถูกและดีที่สุด คนเป็น HR ต้องมีหัวใจความเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ว่าทำให้พนักงานมีความสุข แต่ต้องคิดให้ครอบคลุมหมด คิดถึงเรื่องความคุ้มทุน ต้องคิดว่าการบริหารคนเป็นธุรกิจย่อยในองค์กร ไม่ใช่แค่หน่วยงาน ต้องบริหารให้ต้นทุนมีกำไรออกมาให้ได้ เทรนพนักงานในราคาที่ลดลง

สิ่งที่ HR ยุคนี้ควรระวัง

อาจารย์ศิริยุพาได้ทิ้งท้ายถึงสิ่งที่ HR ยุคนี้ควรระวังอย่างมากที่สุดก็คือ เรื่องของสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเรื่องเพศ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ แล้ว HR เป็นคนที่ต้องเจอคนเยอะๆ อยู่แล้ว ต้องสามารถเข้ากับคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ต้องบริหารทุกคนให้อย่างเท่าเทียมกัน และต้องเก็บความลับเก่ง ไม่เมาท์กันเอง ต้องโปร่งใส ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ขายความลับของพนักงาน ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคน

ส่วนสิ่งที่ท้าทายของการเป็น HR มากที่สุดก็คือ ความขี้เกียจเรียนรู้นั่นเอง ความยากของการเป็น Smart HR คือการปิดประตูโชค อาจจะเรียนรู้ช้า แต่ขอให้เรียนรู้ การไม่เรียนรู้คือการปิดโอกาส ปิดประตูโชคของตัวเอง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา