มอง 7 ทิศทางของ HR ปี 2019 กับ “รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข”

วงการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่แพ้กับวงการธุรกิจ มาศึกษาทิศทางของ HR ในอนาคตกันว่าจะมีแนวโน้มไปทางไหน

 

7 ทิศทางของวงการ HR ในปี 2019

เมื่อ HR ไม่ใช่แค่งานแอดมิน งานหลังบ้านอีกต่อไป แต่เป็นงานที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างการเติบโต เทรนด์ของ HR ในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน

Brand Inside พามาพูดคุยกับ “รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข” รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุรูแห่งวงการ HR ที่จะมาฉายภาพทิศทางของ HR ในปีนี้ให้ฟังกัน โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ 7 ข้อด้วยกัน

  1. มองเทรนด์ของ HR ในภาพรวม ต้องมองจากเทรนด์ของเศรษฐกิจ สังคม เทคโน ธุรกิจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมธุรกิจ ดูสภาพของประชากรศาสตร์ด้วย มีผลต่อการบริหาร และการบริหารคน ปกติเทรนด์การบริหารไม่โผล่ขึ้นมาเอง ต้องมาจากสิ่งแวดล้อม ต้องดูพวกดัชนีต่างๆ ไม่มีเทรนด์ที่เกิดขึ้นทันที เป็นเทรนด์มีตกทอดจากปีที่แล้ว แต่ว่ามีความผันผวนรุนแรงมากขึ้น

2. เทรนด์สังคมสูงอายุยังคงมีผลต่อวงการ HR ปีนี้ก็ยังเป็นเทรนด์เรื่องสังคมสูงอายุอยู่ เพราะคนแก่มากขึ้น แก่อย่างรวดเร็ว ภาวะการเกิดของเด็กใหม่น้อยลง แรงงานส่วนมากก็เป็นคนสูงอายุ เป็นเรื่องสำคัญของทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

3. ในด้านของเศรษฐกิจ ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นจากการชะลอตัวมาหลายปี เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ช่วงที่บริษัทใหญ่ๆ จำทำการจัดจ้างคนในจำนวนมากๆ ไม่ใช้ช่วงเวลาที่มีการจ้างงานในจำนวนเยอะๆ แต่เป็นการจ้างงานคนที่มีหลายสกิลรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้

4. แนวโน้มเทคโนโลยีกับ HR ทั้งเรื่องการสื่อสาร หุ่นยนต์ และ AI ทำให้องค์กรใหญ่ๆ เริ่มที่จะไม่จ้างคน ปลดคน อาชีพบางอย่าง เช่น คนอยู่หน้าเคาท์เตอร์จะเหลือน้อยมาก ธนาคารจะมีตู้ให้ทำเอง หรือตามห้างค้าปลีกก็จะมีพนักงานน้อยลง พนักงานในที่จอดรถจะเริ่มหมด จริงๆ ไม่ใช่แค่แรงงานระดับล่างที่ AI จะเข้ามาแทนที่ ถ้า AI เจริญมากๆ อาชีพกลุ่มนักวิเคราะห์ระดับสูง นักวิจัยที่ทำการประมวลข้อมูล คนต้องทำการตีความได้เหนือกว่า AI จึงจะเป็นที่ต้องการในอนาคต

5. ในด้านของสังคมนั้น ประเทศไทยยังติดอยู่กับ 4.0 ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งประเทศ สรุปได้ว่าสภาพการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน ตอนนี้ต้องพูดถึง Disruption ความผันผวนที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา ถ้าผันผวนแล้วจะเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน เรื่องรูปแบบการทำธุรกิจจะเปลี่ยนไปเลย มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท

Photo : Shutterstock

6. งาน HR หรืองานบริหารบุคคลที่แต่ก่อนจะบอกว่าเป็นหุ่นส่วนทางธุรกิจ เรื่องนี้คุยกันมา 10 กว่าปี ตอนนี้ก็ยังต้องเป็น และยังต้องเป็นคู่คิดของ CEO และต้องเป็นคนที่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วย

7. HR จะต้องมี Agility ความยืดหยุ่นต้องมีความสามารถในการพยากรณ์ มีการ Disruption เกิดขึ้นมากมาย มี AI เข้ามาช่วย จะจ้างคนเหลือทิ้งเหลือขว้างไม่ได้เพราะต้องแข่งกันด้วยค่าใช้จ่าย และต้นทุน ต้องเก่งในเรื่องบิ๊กดาต้า สามารถรู้ว่าเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้งานอย่างไรซึ่ง HR ยุคนี้ต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ และต้องทำให้อยู่รอดในการทำธุรกิจในยุคนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา