อี-คอมเมิร์ซใน EEC เป็นเขตปลอดอากร อาลีบาบา ก็ไม่ได้สิทธิยกเว้นภาษี 13 ปี

ก่อนหน้านี้ ประกาศราชกิจจาที่ให้ E-Commerce ใน EEC เป็นเขตปลอดอากร ทำให้เกิดข้อสงสัยที่ตามมาว่า อาลีบาบา ผู้ทำธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่ที่จะมาลงทุนใน EEC บ้านเรา จะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้าง 

เปิดดูสิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี (อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน)
 • ยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักร วัตถุดิบ
 • เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการลงทุน การวิจัย
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม
 • สิทธิ์การเช่าที่ดิน ราชพัสุด ถึง 50 ปี และสามารถพิจารณาต่ออายุอีก 49 ปี
 • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ำสุดในอาเซียน (สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
 • ระบบ One-stop Service อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค้าการส่งออกนำเข้าในจุดเดียว
 • วีซ่าทำงาน 5 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

ย้อนดูการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) หรือ อีอีซี กับ อาลีบาบา กรุ๊ป ครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน

 1. การใช้อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ในการส่งออกสินค้าเกษตรและ OTOP เริ่มต้นจากข้าวและทุเรียน
 2. การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถใช้ E-commerce เป็นช่องทางการตลาด
 3. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้าสู่เมืองรองและชุมชนอย่างเป็นระบบ นำข้อมูลร้านค้าไทย ร้านอาหารไทยอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เข้าถึงง่ายขึ้น
 4. การลงทุนใน ศูนย์ดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital Hub) ในการค้า E-Commerce ระดับโลกกับประเทศใภูมิภาค
การร่วมนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง Alibaba กับ EEC ภาพจาก EEC

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EEC และ อาลีบาบา กรุ๊ป มีทั้งสิ้น 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระหว่าง อีอีซี และ Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited ครอบคลุมสินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆของไทย โดยใช้แพลตฟอร์มอาลีบาบา
 2. ความร่วมมือด้านการลงทุน Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC ระหว่าง อีอีซี กรมศุลกากร และบริษัท Cainiao Smart Logistic Network Hong Kong Limited อาลีบาบา กรุ๊ป โดยบริษัท Cainiao จะลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาทในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลอัจฉริยะ 
Jack Ma อาลีบาบาทำ MoU กับ EEC ภาพจาก EEC

นอกจากนี้ อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานอื่นอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการพัฒนา SMEs และบุคลากรด้านดิจิทัล ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Alibaba Business School เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการชาวไทยหลายภาคส่วน อบรมให้ได้อย่างน้อย 30,000 คนต่อปี 

ล่าสุด หลังประกาศราชกิจจาให้ E-Commerce ในพื้นที่อีอีซี เป็นพื้นที่ปลอดอากร อีอีซีจึงชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการลงุทนในโครงการ Smart Digital Hub หรือศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ดังนี้  

 1. Alibaba ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 13 ปี
 2. Alibaba ถือครองที่ดินสำหรับการลงุทนในพื้นที่ EEC ตามปกติ เหมือนกฎหมายที่ BOI และการนิคมอุตสาหกรรม
 3. อีอีซี อำนวยความสะดวกในการชำระภาษีศุลกากรจากเดิมที่ต้องชำระทุกวัน เป็น ชำระทุก 14 วัน ผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่พึงพอใจสินค้า 

จึงกำหนดให้สินค้าที่ส่งออกจากเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะยังไม่ต้องเสียอากรจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน

ที่มา – EEC (1), (2), (3) 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา