ชวนย้ายประเทศ สิงคโปร์เปิดโครงการรับแรงงานทักษะสูง แจกวีซ่าอิสระ ทำธุรกิจ-พาครอบครัวมาอยู่ได้

Tech.Pass วีซ่าทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์ เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลเพื่อดึงดูดแรงงานระดับหัวกะทิจากสายเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานทักษะสูงภายในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 

Singapore Tech.Pass

Tech.Pass วีซ่าสำหรับแรงงานระดับท็อป ให้อิสระสูง แต่เกณฑ์โหดหิน 

การดึงดูดแรงงานทักษะสูงคุณสมบัติระดับท็อปในครั้งนี้ เป็นแผนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Economic Development Board: EDB) ผ่านโครงการ Tech.Pass ของสิงคโปร์ที่เริ่มเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา

Tech.Pass เป็นวีซ่ารูปแบบใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผู้นำองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (โดยเฉพาะสาย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล) จากต่างประเทศ สามารถเข้ามาทำงานหรือประกอบกิจการในสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ

ผู้ที่ครอบครอง Tech.Pass จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าผู้ถือครองวีซ่าทำงานทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

  • ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีในสิงคโปร์ได้
  • ทำงานในบริษัทสิงคโปร์ได้อิสระ (วีซ่าทั่วไปต้องทำงานกับนายจ้างที่ระบุไว้เท่านั้น)
  • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสิงคโปร์ ผู้บรรยายในมหาวิทยาลัย และนักลงทุนในบริษัทสิงคโปร์ได้
  • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้และมีเงินสนับสนุน

Singapore

อย่างไรก็ตาม การไปทำงานในสิงคโปร์ผ่านโครงการนี้เป็นความท้าทายอย่างมากเพราะรับเพียง 500 คน โดยต้องแข่งขันกับคนทั่วโลก แถมผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 3 ดังข้อต่อไปนี้

  • มีเงินเดือนประจำงวดสุดท้ายในปีที่ผ่านมา 15,145 ดอลลาร์ หรือประมาณ 4.4 แสนบาท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้นำองค์กรของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท) หรือระดมทุนได้อย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 900 ล้านบาท)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่มีผู้ใช้งานอย่างน้อย 100,000 คนต่อเดือน หรือมีรายได้อย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ (3 พันล้านบาท)

ผู้ที่สนใจโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

รับแรงงานระดับท็อปเพิ่ม ลดโควต้าแรงงานระดับกลาง

ในทางกลับกัน สิงคโปร์จะลดการเข้ามาของแรงงานต่างชาติระดับกลางลง ปรับทิศทางนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิกฤติโควิดทำให้สิงคโปร์ต้องจำกัดตำแหน่งงานทั่วไปให้กับคนสิงคโปร์มากขึ้น

สิงคโปร์จะลดสัดส่วนการรับแรงงานต่างชาติระดับกลาง (ที่ถือวีซ่า S-Pass) ของบริษัทสิงคโปร์ในภาคการผลิตลงจาก 20% เหลือ 15% ในปี 2023 

ไม่ได้มีแค่สิงคโปร์

โครงการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงทำกันในหลายประเทศ ก่อนหน้านี้มี ญี่ปุ่น ที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศจำนวนมากเพราะวิกฤตประชากร นอกจากนั้นมีออสเตรเลีย ที่ออกโครงการเพื่อต้องการให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับประเทศ

ที่มา – Nikkei Asia, EDB

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้านสิ่งแวดล้อม เทรนด์และปัญหาแห่งอนาคต และ ประเด็นแห่งยุคสมัย