ชวนย้ายประเทศ สิงคโปร์เปิดโครงการรับแรงงานทักษะสูง แจกวีซ่าอิสระ ทำธุรกิจ-พาครอบครัวมาอยู่ได้

Tech.Pass วีซ่าทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์ เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลเพื่อดึงดูดแรงงานระดับหัวกะทิจากสายเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานทักษะสูงภายในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 

Singapore Tech.Pass

Tech.Pass วีซ่าสำหรับแรงงานระดับท็อป ให้อิสระสูง แต่เกณฑ์โหดหิน 

การดึงดูดแรงงานทักษะสูงคุณสมบัติระดับท็อปในครั้งนี้ เป็นแผนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Economic Development Board: EDB) ผ่านโครงการ Tech.Pass ของสิงคโปร์ที่เริ่มเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา

Tech.Pass เป็นวีซ่ารูปแบบใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผู้นำองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (โดยเฉพาะสาย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล) จากต่างประเทศ สามารถเข้ามาทำงานหรือประกอบกิจการในสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ

ผู้ที่ครอบครอง Tech.Pass จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าผู้ถือครองวีซ่าทำงานทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

  • ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีในสิงคโปร์ได้
  • ทำงานในบริษัทสิงคโปร์ได้อิสระ (วีซ่าทั่วไปต้องทำงานกับนายจ้างที่ระบุไว้เท่านั้น)
  • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสิงคโปร์ ผู้บรรยายในมหาวิทยาลัย และนักลงทุนในบริษัทสิงคโปร์ได้
  • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้และมีเงินสนับสนุน

Singapore

อย่างไรก็ตาม การไปทำงานในสิงคโปร์ผ่านโครงการนี้เป็นความท้าทายอย่างมากเพราะรับเพียง 500 คน โดยต้องแข่งขันกับคนทั่วโลก แถมผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 3 ดังข้อต่อไปนี้

  • มีเงินเดือนประจำงวดสุดท้ายในปีที่ผ่านมา 15,145 ดอลลาร์ หรือประมาณ 4.4 แสนบาท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้นำองค์กรของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท) หรือระดมทุนได้อย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 900 ล้านบาท)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่มีผู้ใช้งานอย่างน้อย 100,000 คนต่อเดือน หรือมีรายได้อย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ (3 พันล้านบาท)

ผู้ที่สนใจโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

รับแรงงานระดับท็อปเพิ่ม ลดโควต้าแรงงานระดับกลาง

ในทางกลับกัน สิงคโปร์จะลดการเข้ามาของแรงงานต่างชาติระดับกลางลง ปรับทิศทางนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิกฤติโควิดทำให้สิงคโปร์ต้องจำกัดตำแหน่งงานทั่วไปให้กับคนสิงคโปร์มากขึ้น

สิงคโปร์จะลดสัดส่วนการรับแรงงานต่างชาติระดับกลาง (ที่ถือวีซ่า S-Pass) ของบริษัทสิงคโปร์ในภาคการผลิตลงจาก 20% เหลือ 15% ในปี 2023 

ไม่ได้มีแค่สิงคโปร์

โครงการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงทำกันในหลายประเทศ ก่อนหน้านี้มี ญี่ปุ่น ที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศจำนวนมากเพราะวิกฤตประชากร นอกจากนั้นมีออสเตรเลีย ที่ออกโครงการเพื่อต้องการให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับประเทศ

ที่มา – Nikkei Asia, EDB

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Rachata Sanit, Content Creator Intern at Brand Inside. An eternal International Affairs student. Interested in Social (in)justice, International Development, and Creative Economy.