สิงคโปร์ก็แจกเงิน! ประชาชนกว่า 1.4 ล้านคนจะได้รับเงินจากรัฐบาล มีตั้งแต่เรท 3,000 – 6,000 บาท

สิงคโปร์ก็แจกเงินให้ประชาชน

Singapore
Photo: Shutterstock

แจกเงินเนื่องในโอกาสครบ 200 ปีของประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแจกเงินประชาชนกว่า 1.4 ล้านคน เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีของประเทศ (เริ่มนับจากปี 1819 ที่ Stamford Raffles ชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งอาณานิคมสิงคโปร์เดินทางมาถึงเกาะสิงคโปร์)

ชาวสิงคโปร์ที่จะได้รับเงินแจกจากรัฐบาลในครั้งนี้ ต้องมีอายุมากกว่า 21 ปีในปีนี้ (2019) และมีรายได้ 28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี หรือประมาณ 6.2 แสนบาทต่อปี (ตกเดือนละประมาณ 51,000 บาท) จะได้รับเงินสดแบบ GST Voucher ในรอบเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

อันที่จริงแล้ว การแจกเงินของรัฐบาลสิงคโปร์ในครั้งนี้มีหลายรูปแบบ เช่น

  • แรงงานกว่า 400,000 คนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ Workfare Income Supplement (WIS) จะได้รับเงินแจกจากรัฐบาลในรอบเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเงินที่จะได้รับมีมูลค่าประมาณ 10% ของรายได้แรงงานทั้งปี หรือหากคำนวณแล้วไม่ถึง รัฐบาลจะให้เงินขั้นต่ำที่ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,200 บาท
  • นอกจากนั้น ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีในปี 2018 และต้องมีคุณสมับติตรงตามระเบียบของ WIS จะได้รับเงิน 100 – 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,200 – 3,300 บาท (มูลค่าเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับงานที่ทำและคำนวณจากรายได้ในปีก่อนหน้า)

อย่างไรก็ตาม มูลค่าของเงินที่รัฐบาลแจกจะอยู่ที่ประมาณ 150 – 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3,300 – 6,600 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล

Singapore
Singapore Photo: Shutterstock

ก่อนหน้านี้รัฐบาลสิงคโปร์เคยแจกเงินประชาชนมาแล้วในปี 2017 ในรูปแบบ “อั่งเปา” โดยเหตุผลที่แจกเงิน เป็นเพราะงบประมาณปีที่แล้วเกินดุลมาประมาณ 2.3 แสนล้านบาท

ที่มา – Channelnewsasia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา