แบบนี้ก็มีด้วย! สิงคโปร์เตรียมแจก “อั่งเปา” ให้ประชาชน เหตุเพราะงบประมาณปีที่แล้วเกินดุล

ควันหลงตรุษจีน รัฐบาลสิงคโปร์จะแจก “อั่งเปา” ให้กับประชาชนในประเทศ เหตุเพราะงบประมาณปี 2017 เกินดุล โดยเกณฑ์ในการแจกจ่ายอังเป่าให้กับประชาชน ขึ้นอยู่รายได้ของแต่ละคนด้วย

อั่งเปา
Photo: Shutterstock

“อั่งเปา” จากรัฐบาลสู่ประชาชน

รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมแจก “อั่งเปา” ให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ เนื่องจากงบประมาณในปี 2017 เกินดุลไป 9,600 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท) หรือคิดแบบเปรียบเทียบ เงินส่วนเกินนี้จะคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว

เงื่อนไขในการรับเงินโบนัส หรืออั่งเปาในครั้งนี้คือ ต้องเป็นประชากรของสิงคโปร์ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

ส่วนเงินอั่งเปาที่ได้จากรัฐบาล จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

  • ผู้มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จะได้รับอั่งเปามูลค่า 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 7,100 บาท
  • ผู้มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ – 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จะได้รับอั่งเปามูลค่า 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 4,700 บาท
  • ผู้มีรายได้ต่อปีมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จะได้รับอั่งเปามูลค่า 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 2,400 บาท

*คิดรายได้ด้านบนเป็นเงินไทย 28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ อยู่ที่ประมาณ 6.6 แสนบาท ส่วน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านบาท

Photo: Shutterstock

ทางการสิงคโปร์ ระบุว่า ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปในปี 2018 และมีสิทธิ์รับอั่งเปาจะมีจำนวนประมาณ 2.7 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 5.6 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจากการแจกอั่งเปาของรัฐบาลสิงคโปร์ครั้งนี้จะคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,600 ล้านบาท

ส่วนเงินที่เหลือจากงบประมาณเกินดุลปี 2017 รัฐบาลจะแบ่งเงินจำนวน 5,000 ล้านดอลลาร์สิงโปร์ ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อประหยัดเงินในการสร้างทางรถไฟแห่งใหม่

นอกจากนั้น เงินที่เหลืออีกจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จะนำไปอุดหนุนในด้านอื่นๆ เช่น ระบบประกันสุขภาพในประเทศ

[เพิ่มเติม] การแจกอั่งเปาในครั้งนี้ถือเป็นการแจกเงินสดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 ที่มีการเลือกตั้ง โดยครั้งนั้นได้แจกเงินให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป และแจกเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือถ้าจะย้อนกลับไปในปีที่มีการแจกเงินสดครั้งก่อนหน้า นั่นคือปี 2008 ที่มีการแจกเงินปันผลให้กับประชาชนในประเทศ

ที่มา – Straits TimesChannelnewsasia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา