ลดอัตราการว่างงาน! รัฐบาลสิงคโปร์สมทบเงินเดือนเพิ่มให้ ถ้าหากบริษัทจ้างงานแรงงานในประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ออกนโยบายจูงใจให้บริษัทต่างๆ รับแรงงานชาวสิงคโปร์เข้าทำงาน โดยสมทบเงินเดือนเพิ่มให้ นโยบายดังกล่าวนี้รัฐบาลสิงคโปร์เองหวังว่าจะลดปัญหาการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นในรอบ 10 ปีนี้ได้

Singapore Street ถนนในสิงคโปร์
ภาพจาก Shutterstock

รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมเงินไว้มากถึง 1,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือราวๆ 22,500 ล้านบาท สำหรับสมทบเงินเดือนให้กับบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถ้าหากมีการจ้างแรงงานชาวสิงคโปร์ หลังจากที่สิงคโปร์ประสบปัญหาจาก COVID-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ตามมาด้วยปัญหาที่บริษัทต่างๆ ต้องเลิกจ้างงาน ทำให้อัตราว่างงานในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น

บริษัทต่างๆ ที่จ้างแรงงานชาวสิงคโปร์อายุต่ำกว่า 40 ปี รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้อีกสูงสุดเดือนละ 1,500 เหรียญสิงคโปร์ และสมทบสูงสุดมากถึง 3,000 เหรียญสิงคโปร์ ถ้าหากจ้างแรงงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ไม่เพียงแค่นั้น ถ้าหากบริษัทมีการจ้างพนักงงานชาวสิงคโปร์มากขึ้น รัฐบาลก็จะสมทบเงินพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญในการจ้างงานของชาวสิงคโปร์อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีชาวสิงคโปร์เองต้องตกงาน ส่งผลต่ออัตราการว่างงานของสิงคโปร์ที่เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.9% มากที่สุดในรอบ 10 ปี

การออกนโยบายดังกล่าวนั้นรัฐบาลตั้งเป้าที่จะทำให้มีการจ้างแรงงานชาวสิงคโปร์ที่มีฝีมือดีแต่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานในช่วง COVID-19 อย่างไรก็ดีนโยบายนี้เองก็กระทบต่อแรงงานชาวต่างชาติที่หางานอยู่ในสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

สำหรับคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องเปิดบริษัทก่อนวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะได้รับเม็ดเงินสนับสนุนนี้จนถึงช่วงเดือนมีนาคมในปี 2021

ที่มา – FMT, Today Online

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ