SET ประกาศเปิด ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศกรอบกลยุทธ์ 3 ปี (2565-2567) หวังพัฒนาตลาดทุนปัจจุบันให้ควบคู่ไปกับโลกแห่งอนาคต เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SME และ Startup ภายในปีนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกประกาศบนเว็บไซต์ SET ว่ากำลังเตรียมพัฒนา ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: TDX) ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ที่กำลังจะถึง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังระบุอีกว่าจะเปิด ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์” (LiVE Exchange) แหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม SME และ Startup เพื่อให้ธุรกิจใหม่ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก โดยคาดว่าจะเปิดซื้อขายภายในไตรมาส 1 ปี 2565

อ่านข่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน