ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง “เซ็นทรัล รีเทล” แล้ว ราคาเสนอขาย 40-48 บาทต่อหุ้น

ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง “เซ็นทรัล รีเทล” หรือ CRC แล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้นซึ่งราคาอยู่ในช่วง 40-48 บาทต่อหุ้น

Central Department Store เซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO  หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้อนุมัติไฟลิ่ง และมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วน 22.1% และมีช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 40 – 48 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ CRC ยังได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. โรบินสัน หรือ ROBINS ที่ราคาเสนอซื้อ 66.50 บาทต่อหุ้น เพื่อแลกกับหุ้น IPO ของ CRC ตามช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นที่ 1.39 ถึง 1.66 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ CRC ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิมของ ROBINS ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 25 วันทำการ) หลังจากนั้นหุ้น IPO ของ CRC จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้น ROBINS

รูปแบบธุรกิจค้าปลีกของ CRC ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ด โดยมีกิจการครอบคลุม ในประเทศไทย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป เพาเวอร์บาย ไทวัสดุ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ขณะที่กิจการในต่างประเทศประกอบไปด้วย บิ๊กซี/GO! เหงียนคิม ลานชีมาร์ท ในประเทศเวียดนาม และรีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี

ข้อมูลจาก Euromonitor เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบที่หลากหลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีร้านค้าทั้งหมดประมาณ 1,922 ร้านค้าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ในต่างประเทศนั้น CRC เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี มีสาขาทั้งหมด 9 แห่ง และผู้ประกอบการค้าปลีกข้ามชาติและค้าปลีกประเภท Hypermarket ในประเทศเวียดนามจำนวน 133 สาขาใน 40 จังหวัดของเวียดนาม

คาดว่าบริษัทจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกินเดือนมีนาคม 2563

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา