ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เอสซีจี โลจิสติกส์ ควบรวมกับ JWD เปลี่ยนชื่อเป็น SCGJWD

SCG ควบรวมกับ JWD ทำให้ใหญ่สุดในอาเซียน! เดินหน้ารุกตลาดเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

logistics โลจิสติกส์

เอสซีจี โลจิสติกส์ (SCGL) ควบรวมกับ JWD แล้ว เปลี่ยนชื่อเป็น SCGJWD กลายเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท JWD ระบุว่า บริษัทเดินหน้ารวมกิจการกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCGL บริษัทย่อยของปูนซิเมนต์ไทย (SCC) โดยวันที่ 26 มิถุนายน 2565 บอร์ดมีมติอนุมัติแผนรวมกิจการ

JWD

JWD จะเปลี่ยนชื่อเป็น SJWD

โดย JWD จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 791,020,363 ล้านหุ้น และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ SCGL ที่ราคาหุ้นละ 24.02 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCGL โดยวิธีแลกหุ้น ภายหลังแลกหุ้นแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นเดิมของ SCGL จะเข้ามาถือหุ้นใน JWD ในสัดส่วนไม่เกิน 43.7% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ JWD หลังเข้าทำธุรกรรม

โดย JWD จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเยิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SJWD ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี Co-CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม) ร่วมบริหารงานโดยบรรณ เกษมทรัพย์จาก SCGL และชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ตัวแทนจาก JWD การปรับโครงสร้างภายใน คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2566

SCGJWD

การรวมกิจการของทั้ง 2 แห่งนี้ คือการผสานจุดแข็งทั้ง 2 บริษัท

บริษัท JWD: ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอันตราย และรถยนต์ ส่วนบริษัท SCG: ชำนาญด้านเหล็ก วัสดุก่อสร้าง กระดาษและบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค การควบรวมกันจะเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ ครอบคลุมทั้งบริการคลังสินค้า ซัพพลายเชน ขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ

โอกาสทางธุรกิจที่วางแผนร่วมกัน 5 ส่วน

1) การเพิ่มรายได้จากการ Cross-Sale (การขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง) และ Up-Sale (การเพิ่มยอดขาย)

2) การสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการเดิมที่แต่ละฝ่ายมีความชำนาญ เช่น คลังห้องเย็น ลานจอดรถยนต์ คลังสินค้าอันตราย การขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3) การเชื่อมต่อฐานการให้บริการในอาเซียนแบบไร้รอยต่อ

4) ให้บริการแบบ D2C (Direct to Consumer หรือการขายปลีกเฉพาะช่องทางของแบรนด์เอง) ตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านบริการ ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า, โลจิสติกส์สำหรับ e-commerce, ขนส่งแบบด่วน

5) พัฒนาขอบเขตการให้บริการต่อเนื่องในธุรกิจใหม่ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ

Merger process

ตลาดต่างประเทศสดใส เตรียมขยายธุรกิจในเวียดนาม อินโดฯ ฟิลิปปินส์

ด้านบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด ระบุ การรวมกิจการระหว่าง JWD และ SCGL ถือเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้น SCGL ยังมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์

สามารถขนสินค้าข้ามแดนจากไทย สปป.ลาว เวียดนาม ไปจีน และมีธุรกิจเรือลำเลียงสินค้าที่สามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดย SCGL มีแผนขยายบริการโลจิสติกส์ทางรางและทางอากาศเมื่อรวมกับ JWD แล้วจะสามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและมีต้นทุนต่ำกว่าทางรถเนื่องจากขนส่งทางเรือและทางราง

ด้านความร่วมมือในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ มองว่าเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนี้ จึงมีความต้องการคลังสินค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และสามารถขยายการลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตในภูมิภาค

ที่มา – SET, JWD

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา