SCG เปิดเส้นทางขนส่งใหม่ ผ่านรถไฟลาว-จีน ประหยัดค่าขนส่งได้ 20%

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดแผนธุรกิจบริการขนส่งข้ามแดน คาดาการณ์ปี 2565 รายได้รวม 650 ล้านบาท โฟกัสเส้นทางไทย-ลาว-จีน หวังว่าจะขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยมากขึ้น

SCG Logistics

การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทย ลาว จีน ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งจากหน้าโรงงานถึงปลายทางในจีนได้สูงสุด 20% โดยไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ระบุ ความพร้อมของการขยายเส้นทางขนส่งทางรางไทย ลาว จีน ปัจจุบันการค้าระหว่างไทย-จีน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปจีนกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

โดยการค้าผ่านแดนไทย จีน มูลค่ารวม 366,970 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 194,820 ล้านบาท และการนำเข้ามูลค่า 172,150 ล้านบาท ผ่านรูปแบบการขนส่งทั้งทางรถ เรือ และเครื่องบิน และจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมคุนหมิงของจีนกับเวียงจันทน์ของ สปป. ลาว เข้าด้วยกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ระยะทางรวมกว่า 1,020 กิโลเมตร

เมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยขนส่งทางรถเส้นทางเชียงราย คุนหมิง จะลดระยะเวลาขนส่งจากเดิมราว 2 วันเหลือเพียง 10-15 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับขนส่งทางเรือหรือ sea freight จะประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้สูงสุด 20% หลายปลายทาง เช่น คุนหมิง เฉิงตู ฉงชิ่ง ซึ่งการขนส่งทางรางนั้นมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่ำที่สุดด้วย

SCG Logistics

SCG Logistics ยังเชื่อมโยงการขนส่งทางรางกับทางรถเข้าด้วยกันผ่านบริการแบบ Door to Door Service โดยการรับตู้เปล่าจาก สปป. ลาว มาบรรจุสินค้าใน กทม. และปริมณฑล ก่อนขนส่งไปยังหนองคาย จ.หนองคาย พร้อมคืนตู้หนัก เคลียร์พิธีการขาออกจากไทยและพิธีการขาเข้า สปป. ลาว ที่ด่านท่าบก ท่านาแล้ง จากนั้นจึงขนส่งสินค้าทางรางไปยังจีน เคลียร์พิธีการขาออกจาก สปป. ลาวและพิธีการขาเข้าจีนอีกครั้ง เพื่อลากตู้ต่อไปยังสถานีปลายทาง โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ยังกระจายสินค้าไปยังมณฑลต่างๆ ทั่วจีนด้วย

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้ร่วมทุนกับบริษัท Jusda Supply Chain Management International บริษัทในเครือ Foxconn ก่อตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน China ASEAN Supply Chain Management หรือ CAS เมื่อปี 2019 ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรเน้นให้บริการทางตอนใต้ของจีนเชื่อมไปยังอาเซียน บริการขนส่งทางราง ไทย ลาว จีน ให้บริการทุกกลุ่มสินค้าอาหาร พืชผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าก่อสร้าง

ค่าบริการขนส่งเส้นทางไทย ลาว จีน แบบ Door to Door Service จะเริ่มต้นที่ประมาณ 150,000 บาท/FEUs นอกจากเสน้ทางนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ยังพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารขนส่งในกลุ่มประเทศ GMS ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้ด้วย

SCG Logistics

ที่มา – SCG Logistics

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา