โรงพยาบาลพระรามเก้า “PR9” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ ‘PR9’ เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 30 .. 2561 หลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนทั้งสิ้น 180 ล้านหุ้น พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีกจำนวน20 ล้านหุ้น ด้วยราคาเปิดตลาดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.86 % จากราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 11.60 บาท

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ PR9 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จ โดยบริษัทฯ มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากคุณภาพและความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การให้บริการด้วยอัตราค่าตอบแทนที่มีความคุ้มค่า (Value for Money) และทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ทำให้โรงพยาบาลฯ มีฐานผู้ใช้บริการที่เหนียวแน่นและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ทั้งนี้ PR9 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงต่อไป ด้วยแผนกลยุทธ์ในการขยายฐานผู้ใช้บริการ ผ่านความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย การเพิ่มกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาองค์กรทั้งบริษัทประกันและบริษัทต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง และการเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติพร้อมกับการก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการทั้งส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ายกระดับการให้บริการ ไปจนถึงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและการใช้การตลาดเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่การเป็น Professional Healthcare Community และสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในครั้งนี้ของ PR9 มีมูลค่ารวม 2,208 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างท่วมท้น โดย PR9 จะมีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) กว่า 9,000 ล้านบาท ณ ราคาที่เสนอขาย ซึ่งจะส่งผลให้ PR9 เป็นหุ้น IPO ในกลุ่ม Health Care ที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี2561 ณ วันที่ PR9 เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา