21st Century Leadership ผู้นำองค์กรยุคใหม่ ในมุมมองของ ธนา เธียรอัจฉริยะ | BI Podcast

  21st Century Leadership ผู้นำองค์กรยุคใหม่ ในมุมมองของ ธนา เธียรอัจฉริยะ | BI Podcast
  Brand Inside Podcast

   
  Play/Pause Episode
  00:00 /
  Rewind 30 Seconds
  1X

  ฟังประสบการณ์ตรงในการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับ “ธนา เธียรอัจฉริยะ” ที่ปรึกษาของ SCB และประธานกรรมการบริหาร Purple Ventures บริษัทลูกของ SCB 10X หนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  Brand Inside จึงอยากชวนมาฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรง เพื่อหาคำตอบว่า ผู้นำองค์กรยุคใหม่ จะทำอย่างไรเพื่อมัดใจพนักงานและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย