โอสถสภา (OSP) เคาะราคา IPO ที่ 25 บาท/หุ้น หลังเปิดให้จอง 1-4 ต.ค.61

โอสถสภา บริษัทที่คนไทยคุ้นเคยกันดี จากแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังอย่าง M-150 ซึ่งครั้งนี้คนทั่วไปจะมีส่วนร่วมกับบริษัทไทยให้เติบโตได้ง่ายขึ้น เพราะเขาจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว

โอสถสภาเปิดให้รายย่อยจองซื้อเคาะราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 25 บาท/หุ้น

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บอกว่า เบื้องต้น บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิม (หุ้น IPO) เบื้องต้นที่ราคา 22.00-25.00 บาทต่อหุ้น

ล่าสุดเปิดให้นักลงทุนรายย่อยได้จองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 1-4 ต.ค. 2561 ที่ราคา 25.00 บาทต่อหุ้น ส่วนหนึ่งเพราะนักลงทุนมองว่า OSP มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค มีแบรนด์ มีช่องทางที่การขายทั้งในและต่างประเทศ

อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บอกว่า จากผลการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่านักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้แสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 25.00 บาท จึงได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นสามัญที่ราคาหุ้นละ 25.00 บาท

โดยบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะจัดสรรหุ้น OSP ให้แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนรวม 419.9 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 69.5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

โอสถสภา เอาเงิน IPO ไปทำอะไร?

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ OSP บอกว่า การเสนอขาย IPO ในครั้งนี้ประมาณ 12,669 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ขยายธุรกิจต่อยอดจากความแข็งแกร่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ในเมียนมาร์ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ รองจากธุรกิจในประเทศไทย และจะเป็นธุรกิจหลักธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและมีนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต’ (The Power to Enhance Life) โดยมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯให้เป็นองค์กรที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย

ทั้งนี้คาดว่าบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP จะเข้าสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกในวันที่ 17 ตุลาคม 61

สรุป

ใครที่จองซื้อ IPO ของโอสถสภาไม่ทัน อาจจะรอซื้อหุ้นในวันที่ 17 ต.ค. 61 แต่ก็ต้องจับตาให้ดีว่าราคาจะขึ้นไปสูงเท่าไร ก่อนจะซื้อหุ้นทุกครั้งเราต้องดูพื้นฐานธุรกิจ และความเสี่ยงที่เรารับได้ เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเพราะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเอง

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา