โอสถสภาเตรียม IPO เข้า SET เร็วๆ นี้ ล่าสุดยื่นเอกสารไฟลิ่งแล้ว

โอสถสภาถือว่าเป็นบริษัทที่นักลงทุนไทยอยากให้เข้าตลาดหลักทรัพย์อีกบริษัทหนึ่ง ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวว่าทางบริษัทยื่นเอกสารไฟลิ่งให้กับทาง ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพจาก Shutterstock

บมจ. โอสถสภา เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังอย่าง M-150 ได้เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งหุ้นที่จะนำออกมาจำหน่ายให้ประชาชนครั้งแรกมีอยู่ไม่เกิน 603,705,000 ล้านหุ้น หรือประมาณ 20.1% ของหุ้นสามัญทั้งหมด

รายได้บริษัทในปี 2559 บริษัทมีรายได้ 33,003.7 ล้านบาท กำไร 2,980.5 ล้านบาท ส่วนปี 2560 บริษัทมีรายได้ลดลงเหลือ 25,026.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเลิกจัดจำหน่ายสินค้าของยูนิชาร์ม กำไรอยู่ที่ 2,939.2 ล้านบาท

โครงสร้างบริษัทหลังจาก IPO แล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ นิติ โอสถานุเคราะห์ จะถือหุ้นอยู่ 20.78% Orizon Limited จะถือหุ้นอยู่ 17.88% และ เพชร โอสถานุเคราะห์ จะถือหุ้น 4.8%

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของโอสถสภาได้แก่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร

เข้า SET และสร้างโรงงานที่พม่า

โดยทางโอสถสภาจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือว่า SET ซึ่งการ IPO จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปขยายกิจการและรวมไปถึงชำระเงินกู้แก่สถาบันการเงิน

ล่าสุดบริษัทได้ประกาศโครงการกลยุทธ์ 4 โครงการของบริษัทที่จะขยายในอนาคต

  1. การก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ประเทศพม่า ซึ่งใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านบาท
  2. การเปลี่ยนเตาหลอมแก้ว ใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 716 ล้านบาท
  3. สร้างโรงงานหลอมแก้วใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ใช้เงินลงทุน 1,800 บาท
  4. เพิ่มสายผลิตสินค้าของบริษัท ใช้เงินลงทุน 80 ล้านบาท

ซึ่ง 4 โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เริ่มโครงการแล้ว โดยงบลงทุนของปี 2561 อยู่ที่ 2,668 ล้านบาท และปี 2562 อยู่ที่ 2,613 ล้านบาท

Note: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดของหนังสือชี้ชวนทั้งหมด ซึ่งสามารถอ่านได้ในหนังสือชี้ชวนของทางบริษัทที่ได้ยื่นกับทาง ก.ล.ต.

ที่มาหนังสือชี้ชวนของทางบริษัท

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ