OR เข้าลงทุนใน KAMU KAMU บริษัทธุรกิจเครื่องดื่มชา ในวงเงินไม่เกิน 480 ล้านบาท

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุน ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คามุ คามุ จำกัด (KAMU) ในวงเงินไม่เกิน 480 ล้านบาท

OR invest in KAMU

โดยหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น 25% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KAMU มีสัดส่วนการถือหุ้น 75% ใน KAMU โดย KAMU เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มอื่นๆ ภายใต้แบรนด์คามุที การลงทุนครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค

รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ โดย Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KAMU ต่อไป

สมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ระบุว่า หนึ่งในแนวางในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ โออาร์ คือการมองหาโอกาสและช่องทางการลงทุนทั้งในธุรกิจใหม่และต่อยอดสิ่งที่โออาร์มีในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน ตามแนวคิด Retailing Beyond Fuel รวามทั้งมุ่งพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าด้วยสินค้าใหม่ๆ ทั้งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแสวงหาโอกาสในกลุ่มอาหารและคเรื่องดื่มใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่

การเข้าลงทุนในบริษัท คามุ คามุ จำกัด เจ้าของแบรนด์ คามุ ที แบรนด์เครื่องดื่มไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดดเด่นในเรื่องคุณภาพและรสชาติของวัตถุดิบคุณภาพ รวมถึงความหลากหลายของเครื่องดื่ม ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบดื่มชาและเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์ เป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนา พีทีที สเตชั่น ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็น Living Community ที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย

OR-Kamu Kamu

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา