หุ้น OR ยอดจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้นและจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้ผู้จองซื้อรายย่อยมีโอกาสเป็นเจ้าของหุ้น OR การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศและนักลงทุนสถาบันชั้นนำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการขายหุ้น IPO ของบริษัทไทย

ปตท PTT OR
ภาพจาก ปตท.

มูลค่าเสนอขายหุ้น OR ครั้งนี้เป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆ ของตลาดหุ้นไทย คาดว่าจะได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 ด้วยเกณฑ์ Fast-track ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR ระบุว่า การจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในประเทศครั้งนี้ เปิดให้มีระยะเวลานานเกือบ 10 วัน เพื่อให้นักลงทุนเข้ามาจองซื้อเต็มที่ ภายหลังการปิดจองซื้อ พบว่ามีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก จำนวนรายการที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ธนาคาร ทั้งช่องทางการจองซื้อที่สาขาและช่องทางออนไลน์รวมกว่า 5.3 แสนรายการ นับว่าเป็นการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุด

การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยจะดำเนินการโดยใช้วิธี Small Lot First เป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุด รอบแรกจัดสรรที่กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ ทุกคนจะได้หุ้นตามจำนวนขั้นต่ำ 300 หุ้น และรอบถัดๆ ไป ผู้จองซื้อทุกคนได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ 100 หุ้นจนหุ้นหมด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของ ตลท)

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR
จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ธนาคาร สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปที่ www.settrade.com ส่วนผู้ถือหุ้น PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น OR ครั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปที่ www.kasikornbank.com/kmyinvest

ส่วนผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อจะได้รับการคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสสรภายใน 7-10 วันทำการตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และจะเริ่มคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของโออาร์ได้ที่ facebook fanpage: OR Official และ investor.pttor.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์