NOK ไตรมาส 2/18 ขาดทุน 1 พันล้านบาท รายได้ลดลง ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 34%

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้รายงานงบการเงินไตรมาส 2 ของปี 2561 โดยประเด็นสำคัญของไตรมาสนี้คือแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นถึง 34% และรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งกดดันทำให้ไตรมาสนี้บริษัทขาดทุน

ภาพจาก Shutterstock

ไตรมาส 2 ของ NOK รายได้รวมของบริษัทไตรมาสนี้อยู่ที่ 3,354.6 ล้านบาท มากกว่าไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว 8% ขณะที่ไตรมาส 2 นี้ NOK ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,095.93 ล้านบาท

ผู้โดยสารของ NOK ในไตรมาสนี้มีอยู่ 1.97 ล้านคน อัตราขนส่งผู้โดยสารหรือ Cabin Factor อยู่ที่ 81.51% ลดลง 6.83 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว เนื่องจากนอกฤดูการท่องเที่ยว ส่วนต้นทุนปริมาณการผลิตต่อผู้โดยสาร หรือ CASK อยู่ที่ 2.31 บาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปีที่แล้วถึง 11%

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,097.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.32% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปีที่แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นถึง 34% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว แต่บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าซ่อมแซมเครื่องบินลงได้จากการปรับแผนซ่อมบำรุง

ไตรมาส 2 ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเส้นทางใหม่ 3 เส้นทางคือ ดอนเมือง-เพชรบูรณ์ ดอนเมือง-เหมยเซี่ยน และ ดอนเมือง-อี๋ซาน นอกจากนั้นบริษัทได้นำเครื่องบินออกจากฝูงบิน 1 ลำ เพื่อทำตามแผนฟื้นฟูธุรกิจ

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ