นิด้าโพลเผยผลสำรวจ 58.37% ไม่ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” ชี้ยุ่งยาก แถมมองว่าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลสำรวจเกี่ยวกับโครงการชิมช้อปใช้จากนิด้าโพลได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,261 ราย พบว่า 58.37% มองว่าไม่ลงทะเบียนโครงการนี้ ชี้ยุ่งยากซับซ้อน

Thailand Icon Siam Bangkok
ภาพจาก Shutterstock

นิด้าโพล ได้ทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในช่วงวันที่ 2 ถึง 4 ตุลาคม จำนวน 1,261 คน เกี่ยวกับโครงการ ชิมช้อปใช้ สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยผลสำรวจกว่า 58.37% มองว่า ไม่ลงทะเบียนโครงการนี้ เพราะว่ายุ่งยากซับซ้อน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือไม่รองรับตัวแอปพลิเคชัน

ขณะที่ความเห็นต่อโครงการชิมช้อปใช้ ซึ่งผู้สำรวจสามารถให้มุมมองความคิดเห็นหลากหลาย 27.36% มองว่าเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง ขณะที่อีก 27.28% มองว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี

สำหรับภาพรวมของโครงการนี้ 28.95% มองว่าไม่เห็นด้วยเลย ขณะที่ 25.62% ค่อนข้างเห็นด้วย 22.60% เห็นด้วยมาก 21.09% ไมค่อยเห็นด้วย ขณะที่ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนี้ 42.19% แนะนำให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียน ให้สิทธิกับคนทุกเพศทุกวัย ฯลฯ ขณะที่ 34.10% แนะนำให้เลิกโครงการนี้

ทางด้านแผนการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมสำรวจนั้น 41.52% เตรียมนำเงินที่ได้จากโครงการไปใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงซุปเปอร์สโตร์ รองลงมา 16.57% จะนำเงินไปใช้ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับร้านในกลุ่ม OTOP และร้านวิสาหกิจชุมชุนนั้นรวมกันเพียงแค่ 5.72% เท่านั้น

ที่มา – นิด้าโพล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com