รัฐบาลเตรียมออก “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 วางแผนเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเกิน 10 ล้านคน

รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเข็นโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 ออกมาหลังจากเฟสแรกของโครงการได้รับผลตอบรับที่ดี นอกจากนี้มีการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมบ้างแล้ว

JJ Market Chatuchak Market Thailand
ภาพจาก Shutterstock

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า เตรียมที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะชดเชยกับการส่งออกของไทยที่ไม่ดี

รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มว่า วางแผนที่จะออกโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ออกมา โดยได้สั่งการให้กับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีลูกค้าของธนาคารที่เป็นร้านค้ากว่า 1 แสนราย ที่ขายสินค้าชุมชน รวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ให้เข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 2 นี้ แต่ขณะเดียวกันแต่รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการเฟส 2 นี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มได้เมื่อไร

สำหรับโครงการชิมช้อปใช้นั้น รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงว่า ได้รับผลตอบรับที่ดีแม้ว่าจะมีจุดอ่อนในบางเรื่องก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ยังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้จัดทำผลการประเมินว่ามาตรการชิมช้อปใช้ว่าส่งผลดีอย่างไร เพื่อขยายผลลงไปสู่คนฐานรากและครอบคลุมกับเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าถ้าหากโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ออกมาจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดีกว่าเฟสแรก

คาดว่าโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 จะสามารถเคาะสรุปแนวทางการดำเนินงานได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐบาลยังมีมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกถ้าหากมีความจำเป็น ซึ่งมีการหารือบ้างแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก Barclays สถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ ภาคการส่งออกของไทยและภาคการท่องเที่ยวของไทยมีสัดส่วนมากถึง 66% ของ GDP ไทย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ ชิมช้อปใช้

ที่มา – โพสต์ทูเดย์, ไทยพีบีเอส, PPTV

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com