อัพเดท! กระทรวงการคลังรับพิจารณาตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) แทนที่ LTF ที่หมดสิทธิสิ้นปีนี้

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังให้สิทธิประโยชน์ให้คนที่ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใช้ลดหย่อนภาษีได้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยทำความเข้าใจการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น แต่สิทธิประโยชน์ที่ว่าจะหมดภายในสิ้นปีนี้

เลยต้องมีกองทุนใหม่มาแทนรูปแบบจะเป็นอย่างไร?

FETCO ชี้รัฐมนตรีคลังรับพิจารณา ข้อเสนอกองทุนใหม่ SEF แทนที่ LTF

ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) บอกว่า ทาง FETCO เข้าหารือและยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังในการตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) เพื่อทดแทนกองทุนรวม LTF ที่จะหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นปีนี้

ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนใน SEF เบื้องต้นคาดว่า 65% จะลงทุนในหุ้นยั่งยืน หุ้นมีธรรมาภิบาล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการลงทุนของภาครัฐ เช่น Thailand Future Fund (TFFIF) และอีก 35% ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ตามกองทุน SEF จะมีสิทธิประโยชน์ทาภาษี แต่เน้นการลงทุนในระยะยาวยิ่งขึ้นสร้างการออมเงินผ่านตลาดทุนอย่างมีวินัย และมีผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ยังตอบสนองสังคมสูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นในไทย

ปัจจุบันทางกระทรวงการคลังรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาแล้ว หากกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปในการตั้งกองทุนใหม่นี้ จะสามารถประกาศในปี 2563 อาจจะประกาศให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 (เพื่อให้คนใช้ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่ซื้อต้นปี)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจefinancethai

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา