เมืองไทยประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองโควิดแม้กักตัวที่บ้าน สร้างความมั่นใจในบริษัทประกัน

ด้วยยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันและโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้ได้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมผู้ป่วยโควิดที่กักตัวในที่พัก จากเดิมที่คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล

เมืองไทยประกันชีวิต

โควิดระบาดจนมีประกาศยกเลิกกรมธรรม์ ทำความเชื่อมั่นบริษัทประกันลดลง

ในสถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถคาดเดาและคาดหวังอะไรได้ในประเทศไทย การซื้อประกันคุ้มครองเมื่อพบเชื้อจึงเป็นทางเลือกที่ใครหลายคนทำเพื่อสร้างความมั่นใจได้ไม่มากก็น้อย 

แต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีกรณีบริษัทประกันประกาศยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดทำเอาความมั่นใจของประชาชนต่อบริษัทประกันลดลงไปด้วยแม้ว่าทางบริษัทจะออกมารับผิดชอบแล้ว

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างความมั่นใจ ขยายความคุ้มครองคนรักษาตัวที่บ้าน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19  ในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดโควิด 19 ที่เข้าระบบการรักษาในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation 

ทางบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับการจ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 ผู้เอาประกันภัยต้องมีเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ  

บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายวันไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ปรากฏในหลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

สรุป

แม้บริษัทประกันจะคุ้มครองครอบคลุมเพียงใด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมและลดจำนวนผู้ติดเชื้อเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถทำการรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างทั่วถึง ลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

ที่มา: เมืองไทยประกันชีวิต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา