เมืองไทยประกันชีวิต โตแค่ไหน มีรายได้เท่าไหร่ เมื่อโควิดทำให้คนสนใจประกันมากขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ระบุว่าภาพรวมของธุรกิจประกันในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วไปตระหนักถึงการทำประกันภัยมากยิ่งขึ้น เริ่มนึกถึงการลงทุนไปกับประกันชีวิตมากกว่าเก่า

mtl เมืองไทยประกันชีวิต

อย่างในกรณีล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิตเผยว่ามีการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 กับเมืองไทยประกันชีวิต กว่า 800,269 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยกว่า 96,931,810 บาท ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 

ในขณะที่ประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 อยู่ที่กว่า 5 พันล้านบาท

ด้วยปัจจัยนี้ทำให้สมาคมประกันชีวิตไทยคาดว่าธุรกิจประกันในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

  • ในปี 2563 เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตลดลง -1.75%
  • ใบปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1% (คาดการณ์)

สมาคมประกันชีวิตไทย

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น มีเบี้ยประกันรับรวมเพิ่มขึ้น 3.25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย เมืองไทยประกันชีวิต มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 11.80% ถือเป็นประกันภัยเบอร์ 4 ของประเทศไทย

ส่วนประกันภัยเจ้าอื่นๆ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ดังนี้

  • AIA ประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาด 23.87%
  • FWD ประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาด 15.75%
  • ไทยประกันชีวิต มีส่วนแบ่งทางการตลาด 13.08 %
  • รุงไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต มีส่วนแบ่งทางการตลาด 8.66%

หากลองย้อนดูข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรวมย้อนหลังไปถึงปี 2563 จะพบว่าในตลาดประกันการแข่งขันใน 2 อันดับแรกคือการแข่งขันระหว่าง AIA และ FWD ส่วนอันดับ 3-5 ก็จะหมุนเวียนกันไประหว่าง เมืองไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต และ กรุงไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต 

ที่น่าสนใจคือในเดือนเมษายน เมืองไทยประกันชีวิต มีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (รายเดือน) แซงหน้า FWD ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 2 แม้ในภาพรวมจะอยู่ในอันดับที่ 4 ก็ตาม

ที่มา – เมืองไทยประกันชีวิต, สมาคมประกันชีวิตไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา