กนง.เสียงพลิก! ลงมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% จับตาการเมือง-เศรษฐกิจ

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2562  ผลคือคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% โดยมีกรรมการให้คงดอกเบี้ย 4 รายและอีก 2 ราย มองว่าต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว (รอบที่แล้วกรรมการลา 1 ราย) โดยนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ก็เพื่อรอดูสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทย

ทิตนันท์ มัลลิะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายย้ำเศรษฐกิจไทยโตต่ำประเมิน ผลจากต่างประเทศ

ทิตนันท์ มัลลิะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) บอกว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20 มี.ค. 2562 มีมติเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี

ครั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 7 รายลงมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับศักยภาพ แม้จะเติบโตชะลอตัวกว่าที่ประเมินไว้เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างประเทศที่เติบโตชะลอลง จากความไม่แน่นอนต่างๆ เข่น มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน (ที่ชะลอตัวลง) อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

อย่างไรก็ตามอุปสงค์ภายในประเทศ กนง.มองว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ดังนั้น กนง.มองว่าภาพรวมการเงินยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย และเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อไปได้

ทั้งนี้ปัจจัยที่ กนง.ต้องจับตามองได้แก่ ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งการค้า-การลงทุน-มาตรการในแต่ละประเทศ ส่วนในประเทศต้องจับตาพฤตกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินในภาพรวม โดยเศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

สรุป

ปัจจัยหลักที่ กนง. ต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจเพราะรอดูสถานการณ์การเมือง ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ แต่ กนง.ก็ปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงเกือบทุกตัว เช่น การส่งออก GDP การนำเข้า การลงทุน ฯลฯ มีแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาไทยมากกว่าเดิมเล็กน้อย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา