รู้หรือไม่ วันจันทร์คือวันที่มีการหางานใหม่สูงที่สุด ค่าตอบแทน-สวัสดิการตัวแปรหลัก

วันจันทร์ คือวันที่มนุษย์เงินเดือนไม่อยากให้มาถึง เพราะมีความรู้สึกว่าต้องกลับไปทำงานอีกแล้ว และนายจ้างน่าจะรู้เรื่องนี้ดี แต่คงจะยังไม่รู้ว่าวันจันทร์คือวันที่พนักงานหางานใหม่มากที่สุด เมื่ออ้างอิงจากผลสำรวจของเว็บไซต์หางาน Jobthai

หมดแรง หมดใจ หางานใหม่ง่ายกว่า

หลังจากที่เว็บไซต์หางาน Jobthai ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 3 Generation ทั้งหมด 6,000 คน ประกอบด้วย Gen Z ที่อายุต่ำกว่า 22 ปี, Gen Y ที่อายุระหว่าง 23-40 ปี และ Gen X ที่อายุมากกว่า 41 ปี พบว่า วันจันทร์คือวันที่คนในกลุ่มสำรวจจะใช้เวลาไปกับการหางงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับวันอื่นๆ ในสัปดาห์ โดยระยะเวลาเริ่มค้นงานหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ 9.00-19.00 น. และค้นหางานใหม่ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หางานเกือบครึ่งหนึ่งของช่องทางทั้งหมด รองลงมาคือหน้าเว็บไซต์สมัครงานของแต่ละบริษัทเอง

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์ Jobthai.com เล่าให้ฟังว่า จากกลุ่มสำรวจดังกล่าวมีถึง 73% ที่อยู่ระหว่างต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดยสาเหตุหลักมาจากเรื่องไม่พอใจเรื่องเงินเดือน รองลงมาคือเรื่องความไม่ก้าวหน้าในสายงาน และไม่พอใจเรื่องสวัสดิการที่บริษัทมีให้ ซึ่งทั้งสามเหตุผลเป็นคำตอบอันดับ 1, 2 และ 3 ที่ได้จากกลุ่มสำรวจทุก Gen ยกเว้นกลุ่ม Gen X ที่จะมองเรื่องการเดินทาง ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะมีผลต่อการตัดสินใจอยู่หรือไป ซึ่งต่างกับ Gen Y และ Gen Z ที่มองเรื่องโบนัส และความท้าทายของงานมากกว่า

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์ Jobthai.com

ความยืดหยุ่นต้องมีหากต้องการ Gen Z

ขณะเดียวกันหากไม่นับเรื่องเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ การจะจูงใจให้พนักงานอยู่ต่อ และการดึงตัวพนักงานจากบริษัทอื่นๆ เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะกับกลุ่ม Gen Z ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ต้องอาศัยเรื่องความยืดหยุ่นในเรื่องเวลางานเข้ามาเป็นตัวเลือกให้พวกเขาด้วย พร้อมกับให้งานที่ท้าทาย และมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับพวกเขา ที่สำคัญต้องอย่าลืมการให้อนาคต และเปิดทางให้พวกเขามีสิทธิ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากกว่าการทำงานไปวันๆ พร้อมกับต้องให้สวัสดิการพิเศษอื่นๆ เช่นฟิตเนส หรือค่ารถโดยสารอื่นๆ อีกด้วย

“ตอนนี้เราจะให้แค่เงิน หรือสวัสดิการมาจูงใจพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงโอกาสในหน้าที่การงาน และความยืดหยุ่นในเวลางานเป็นเรื่องที่แผนกทรัพยากรณ์บุคคลต้องนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อได้บุคลากรชั้นเยี่ยมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอย่าลืมว่า ค่าตอบแทนยังเป็นเรื่องสำคัญในการดึงดูดพนักงานอยู่ โดยเฉพาะหากจะดึงตัวจากบริษัทอื่นๆ เข้ามา โดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่ย้ายงานเข้ามาคาดหวังเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5-10% รองลงมาคือต้องการเพิ่มขึ้น 11-20% และมีเพียง 7% ของกลุ่มสำรวจ 6,000 คนที่ตอบว่าไม่อยากเพิ่ม”

สรุป

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป พฤติกรรมการใช้ชีวิตในหน้าที่การงานก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้นการนำข้อมูลข้างต้นมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองก็น่าจะได้คนเก่งๆ เข้ามาในบริษัทไม่มากก็น้อย แต่ก็ต้องอย่าลืมว่า การจูงใจให้มาทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เช่นนั้นพนักงานของแต่ละบริษัทก็จะมาทำงานวันจันทร์ และใช้เวลาไปกับการหางานใหม่แน่นอน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments