สิงคโปร์สั่งแบนนักท่องเที่ยวจากหูเป่ย: ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเพื่อปกป้องประชาชน

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงการณ์ว่า มีนักท่องเที่ยวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากเมืองหูเป่ยอยู่ในประเทศ จากสัดส่วน 95% นั้น ยืนยันว่ามีคนติดเชื้อไวรัสนี้จากหูเป่ย จีน เชื้อไวรัสนี้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วคลอบคลุมทั้งมณฑล ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขแห่งสิงคโปร์ตัดสินใจจำกัดความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวหูเป่ย ดังนี้

ภายโดย World Economic Forum [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
กลุ่มแรก: สำหรับนักท่องเที่ยวจากหูเป่ยที่อยู่ในสิงคโปร์

 • สิงคโปร์ประเมินว่ามีคนจีนจากหูเป่ย อยู่ในสิงคโปร์ประมาณ 2,000 รายที่มาถึงสิงคโปร์ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมี 1,000 รายที่มีวีซ่าอยู่ในสิงคโปร์ระยะสั้น
 • กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงและจะย้ายไปยังที่กักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
  • ชาวสิงคโปร์ที่มีที่อยู่อาศัย ที่พำนักพักพิงแบบถาวร และชาวต่างประเทศที่มีวีซ่าระยะยาว จะถูกกักกันไว้ในบ้านหรือสถานที่ที่เหมาะสม
  • สำหรับคนที่มีวีซ่าระยะสั้นจะต้องพำนักอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด

กลุ่มที่สอง: สำหรับคนที่เพิ่งกลับมาหรือคนที่มีวีซ่าแบบระยะยาวอยู่ในสิงคโปร์ แต่มีประวัติเพิ่งเดินทางไปหูเป่ยหรือมีพาสปอร์ตจีนที่หูเป่ยออกให้

 • กลุ่มคนที่เพิ่งกลับมาจากหูเป่ยจะถูกกักตัวไว้ในบ้านหรือสถานที่ที่เหมาะสม
  • ชาวสิงคโปร์หรือคนจีนที่มีประวัติเพิ่งเดินทางไปหูเป่ยในระยะ 14 วันที่ผ่านมา
  • คนที่มีพาสปอร์ตระยะยาว รวมทั้งคนที่ทำงานที่มีใบอนุญาติให้ทำงานในประเทศ หรือให้เรียน หรือมีวีซ่าระยะยาวที่เพิ่งมีประวัติไปหูเป่ยเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
  • คนจีนและคนที่มีพาสปอร์ตจีนที่ออกให้จากหูเป่ย
 • มีคำสั่งให้กักกันตัวตามกฎหมาย และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

กลุ่มที่สาม: สำหรับคนที่มาเยือนสิงคโปร์ใหม่ และมีประวัติเดินทางไปหูเป่ยหรือถือพาสปอร์ตจีนที่ออกให้โดยหูเป่ย

 • คนที่มาเยือนสิงคโปร์ใหม่นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากเป็นผู้ที่มีประวัติว่าเดินทางในหูเป่ยในระยะ 14 วันที่ผ่านมา หรือถือพาสปอร์ตจีนที่ออกให้โดยมณฑลหูเป่ย จะไม่อนุญาตให้เข้าสิงคโปร์ หรือเข้ามาต่อเครื่อง (transit) ในสิงคโปร์
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะระงับการให้วีซ่าใหม่แก่คนที่ถือพาสปอร์ตจีนที่ออกโดยมณฑลหูเป่ย มีผลโดยทันที
 • วีซ่าระยะสั้นที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ รวมถึงประเทศที่ได้รับสิทธิวีซ่าฟรี สำหรับคนที่ถือพาสปอร์ตจีนที่ออกโดยมณฑลหูเป่ยจะถูกระงับและมีผลทันที และจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์
Lee Hsien Loong, ภาพจาก Shutterstock

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการติดเชื้อในสิงคโปร์ แต่หลักฐานจากนานาชาติชี้ให้เห็นว่าเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายในคนจีนที่อาศัยอยู่ในมณฑลหูเป่ย เราต้องการลดความเสี่ยงและปกป้องชาวสิงคโปร์ จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการเฝ้าระวังเช่นนี้ เพื่อไม่ให้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสบานปลายมากไปกว่าเดิม

ขอให้ชาวสิงคโปร์อยู่ในความสงบและติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขหรือติดตามได้ในช่องทาง WhatsApp เพื่ออัพเดตสถานการณ์ล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา – China Daily, Ministry of Health Singapore

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา