อสมท ครึ่งแรกปี 2563 รายได้ลดฮวบ 28% ขาดทุนทะลุ 1 พันล้านบาท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เต็มรูปแบบ ทำให้รายได้จากโฆษณาลดลงมาก พบว่ารายได้ลดลงเหลือ 319 ล้านบาท (ลดลง 33%) และขาดทุนรวม 184 ล้านบาท (ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กำไร 287 ล้านบาท)

หากดูตัวเลขรวม 6 เดือนแรกของปี 2563 รายได้รวมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 684 ล้านบาท ลดลง 28% จากครึ่งแรกของปี 2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม 1,819 ล้านบาท (รายจ่ายโตกว่ารายได้ 3 เท่า) และขาดทุนรวม 1,062 ล้านบาท

ถ้าแยกตามหมวดหมู่ธุรกิจ รายได้ของ MCOT ลดลงในทุกหมวดในไตรมาส 2/2563

  • ทีวี รายได้ 90 ล้านบาท ลดลง 39%
  • วิทยุ รายได้ 98 ล้านบาท ลดลง 43%
  • สื่อดิจิทัล รายได้ 3 ล้านบาท ลดลง 50%
  • โครงข่ายดิจิตอล 105 ล้านบาท ลดลง 9%
  • อื่นๆ 23 ล้านบาท ลดลง 32%

อสมท อ้างตัวเลขรายงานของบริษัทนีลเส็น ประเทศไทย ที่ระบุว่างบโฆษณารวมของไตรมาส 2/2563 ลดลง 22% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้ของ อสมท กลับลดลงในอัตราที่สูงกว่าตลาดรวม (รายได้รวมลด 33% ในขณะที่รายได้จากค่าโฆษณาโดยตรงอย่างทีวีหรือวิทยุ ลดลง 39% และ 43% ตามลำดับ)

ผลจากการที่รายได้จากฝั่งโฆษณาของ อสมท ลดลงมาก ทำให้ตอนนี้ธุรกิจที่ทำรายได้หลักของ อสมท กลายเป็นการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล (รวมค่าเช่าดาวเทียม C-Band) ไปแล้ว (ในไตรมาส 1/2563 วิทยุกลายเป็นธุรกิจหลักแทนทีวี แต่ไตรมาสนี้ วิทยุก็รายได้ลดลงมาก)

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของ อสมท ในไตรมาสนี้กลับเพิ่มสูงถึง 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่บริษัทยังมีกำไร 211 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบกับไตรมาส 1/2563 อสมท ขาดทุนรวม 1,347 ล้านบาท ถ้าหักการด้อยค่าสินทรัพย์ 765 บาทออกไป จะขาดทุนจากการดำเนินงาน 582 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/2563 ก็ถือว่าปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

ตัวเลขแสดงโครงสร้างรายได้ของ อสมท ครึ่งแรกของปี 2563

MCOT H1 2020 อสมทการขาดทุนสะสมต่อเนื่องของ อสมท ทำให้สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงเหลือ 3,425 ล้านบาท เทียบกับตัวเลขเมื่อสิ้นปี 2562 ที่ยังมีสินทรัพย์ 4,697 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท จะลงจากตำแหน่งในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เนื่องจากหมดวาระเพราะอายุครบ 60 ปี และบอร์ดได้แต่งตั้ง นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เป็นการชั่วคราว

ที่มา – MCOT

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา