เปิดงบรักษาความปลอดภัย Mark Zuckerberg ปี 2020 Facebook ใช้เงินไป 700 ล้านบาท

เปิดงบรักษาความปลอดภัยผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก Mark Zuckerberg ประจำปี 2020 Facebook ใช้เงินกว่า 700 ล้านบาท เพื่อความปลอดภัยของ CEO

Mark Zuckerberg

การรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่เป็นผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่นับว่าเป็นเรื่องปกติ ยิ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Facebook ก็ยิ่งต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ Mark Zuckerberg ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทสูงตามไปด้วย

แน่นอนว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่สูง ย่อมตามมาด้วยงบประมาณที่บริษัทต้องจ่าย ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา Facebook ใช้งบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ Mark Zuckerberg ไปกว่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 724 ล้านบาท

ในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นของ Facebook ได้ระบุสาเหตุที่ต้องใช้เงินเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ Mark Zuckerberg ว่า “ตัว Mark Zuckerberg กับ Facebook หมายถึงสิ่งเดียวกัน ดังนั้นความคิดเห็นในแง่ลบที่มีต่อ Facebook จึงมีผลต่อตัวของ Mark Zuckerberg ด้วย”

เปิดงบรักษาความปลอดภัย CEO Facebook

สำหรับงบประมาณรักษาความปลอดภัยจำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน จำนวน 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับ Mark Zuckerberg และครอบครัว ซึ่งถือว่าสูงกว่าปี 2019 ที่ใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยไป 10.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากการรักษาความปลอดภัยขณะการเดินทางในช่วงโควิด-19 ระบาดที่จะต้องมีมาตรการมากขึ้น รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2020 ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Mark Zuckerberg ยังได้ใช้เงินอีก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 315 ล้านบาท (รวมอยู่ในเงินรักษาความปลอดภัยจำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้เป็นค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น ยังระบุด้วยว่า งบประมาณทีใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับ Mark Zuckerberg ถือว่าเหมาะสม เพราะ Mark Zuckerberg ขอรับเงินค่าตอบแทนเพียงปีละ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น รวมถึงไม่ได้รับโบนัส ผลตอบแทนที่เป็นหุ้น เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพิ่มเลย

ข้อมูลในอีกด้านหนึ่ง Wired เคยทำการเปรียบเทียบงบประมาณรักษาความปลอดภัย CEO ของบริษัทระดับโลกหลายแห่ง ในปี 2019 พบว่า Amazon ใช้เงินรักษาความปลอดภัยให้กับ Jeff Bezos ไป 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Google ใช้เงินรักษาความปลอดภัยให้กับ Sundar Pichai ไป 6.3 แสนดอลลาร์สหรัฐ และ Apple ใช้เงินรักษาความปลอดภัยให้ Tim Cook ไป 3.1 แสนดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา – Theverge, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา