Live Nation งานเข้า! สหรัฐฯ เตรียมยื่นฟ้องข้อหาผูกขาดการขายบัตรคอนเสิร์ตผ่าน Ticketmaster 

บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งถูกฟ้องร้องว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูดขาดในสหรัฐอเมริกา ล่าสุดถึงคราว Live Nation บ้าง แหล่งข่าวบอกเตรียมถูกฟ้องกรณีผูกขาดการขายบัตรคอนเสิร์ตผ่าน Ticketmaster หลังควบรวมกัน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาจะยื่นฟ้องร้อง Live Nation Entertainment บริษัทผู้จัดโปรโมทคอนเสิร์ต จากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดผ่านการที่ Ticketmaster บริษัทที่ได้ควบรวมกันเมื่อปี 2010 ผูกขาดการขายบัตรคอนเสิร์ตโดยไร้คู่แข่ง

แหล่งข่าวไม่ระบุตัวตนให้ข้อมูลว่า การยื่นฟ้องร้องต่อศาลคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ ถึงที่สุดแล้ว ข้อสรุปของกรณีนี้อาจจะออกมาในรูปแบบที่ศาลมีคำสั่งให้ Live Nation ต้องยอมแยกธุรกิจบางส่วนออกหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจใหม่

การยื่นฟ้อง Live Nation ถือเป็นกรณีล่าสุดของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการทำธุรกิจโดยกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันในรัฐบาลของประธานาธิบดี Joe Biden ที่มุ่งสร้างการแข่งขันของธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทรายใหญ่หลายแห่งถูกฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็น Google, Amazon, Meta และ Apple

Live Nation เป็นหนึ่งในบริษัทผู้จัดโปรโมทคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้ควบรวมกับ Ticketmaster บริษัทผู้จัดจำหน่ายตัวคอนเสิร์ตรายใหญ่ในปี 2010 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดี Barack Obama ภายใต้ข้อตกลงที่ว่า Live Nation จะต้องไม่กีดกันสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ไม่เลือกใช้บริการจาก Ticketmaster 

อย่างไรก็ตาม ในสมัยของประธานาธิบดี Donald Trump พบว่า Live Nation ได้ละเมิดข้อตกลงอยู่หลายครั้ง เรื่องนี้จุดประกายความสนใจของสาธารณชนขึ้นมาอย่างมากจากกรณีที่แฟนคลับของ Taylor Swift ไม่สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ต The Eras Tour ได้เพราะเว็บไซต์ล่มในช่วงพรีเซลล์จากการที่มีคนต้องการเข้าไปซื้อบัตรจำนวนมากในช่วงปลายปี 2022

ที่มา – Bloomberg, BBC

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา