กสิกรไทยเตือนเกณฑ์ใหม่ IFRS16 กระทบทุกธุรกิจให้หนี้สินเพิ่ม-D/E สูง-ผู้ถือหุ้นเทขาย

ปี 2018 ที่ผ่านมามีข่าวการเลื่อนบังคับใช้ IFRS9 หรือ มาตรฐานรายงานการเงินฉบับใหม่ จากปี 2562 เป็นเริ่มใช้ต้นปี 2563

โดยเกณฑ์ IFRS9 จะทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทในตลาดหุ้น) บริษัทใหญ่ๆ ของไทยต้องเปลี่ยนวิธีการทำบัญชีใครที่ทำเรื่องสินเชื่อต้องตั้งสำรอง ปรับตัวกันหมด แต่ข้อดีคืองบแบบ IFRS9 จะทำให้คนที่อ่านงบทั่วไปรู้ความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดีขึ้น

แต่ปี 2563 ไม่ได้มีแค่ IFRS9 ที่เริ่มบังคับใช้ ยังมี IFRS16 ที่เปลี่ยนการบันทึกข้อมูลธุรกิจในบัญชีอีก แล้วจะกระทบกับธุรกิจอย่างไร

ธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

ธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า ในปี 2563 ตามกำหนดการประเทศไทยจะเริ่มใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS9 และ IFRS16 (หลังจากบริษัททั่วโลกเริ่มใช้เมื่อ 2561)

โดย IFRS9 ไม่ได้กระทบกับธุรกิจมากเท่ากับ IFRS16 ที่จะเริ่มใช้ในปีเดียวกัน เพราะ IFRS9 จะทำให้เกิดความผันผวนในงบกำไรขาดทุนของบริษัท อย่างธุรกิจธนาคารต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้น (กำไรก็น้อยลง) รวมถึงบริษัทไหนใช้อนุพันธ์ทางการเงินต้องลงในบัญชีในรูปแบบ Mark to Market (การแปรมูลค่าหุ้นกู้ สินทรัพย์ทางการเงินให้เป็นมูลค่าตลาด) 

ในขณะที่ IFRS16 จะเปลี่ยนวิธีการบันทึกสัญญาเช่าดำเนินงานจากค่าใช้จ่ายเป็น Finance Lease Liability ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท 

“สรุปคือ IFRS16 จะส่งผลกระทบกับบริษัทที่มีสัญญาเช่าต่างๆ ไม่ว่าจะธุรกิจที่เช่าโรงงาน เช่าที่ดิน สายการบินที่เช่าเครื่องบิน บริษัทที่เลือกเช่ารถยนต์ให้ผู้บริหารใช้ ต้องเปลี่ยนมาบันทึกในบัญชีของบริษัท ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและหนี้สินเพิ่มขึ้น กระทบต่อตัวเลข D/E ดูขยับสูงขึ้น รวมถึงรายได้ต่อทรัพย์สินก็ลดลงด้วย แม้ว่าธุรกิจจะดำเนินได้ตามเป้าหมายโดยไม่มีปัญหาอื่นมากระทบ แต่ในทางบัญชีก็ดูไม่ค่อยดีในสายตานักลงทุน”

ทั้งนี้หากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทขนาดใหญ่ในไทย ไม่เตรียมตัว เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งในองค์กร และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น อาจเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

สรุป

เรื่องบัญชีกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเสมอ เพราะการบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีรายละเอียดยิบย่อยมากมาย ครั้งนี้มาตรฐาน IFRS9 และ IFRS16 ทำเพื่อให้การรายงานตัวเลขผลประกอบการของบริษัทโปร่งใสขึ้น แต่ช่วงการเปลี่ยนผ่านอาจมีตัวเลขที่สร้างความแตกตื่นให้นักลงทุนที่นิยมดูตัวเลขสรุป

และคงต้องลุ้นว่ามาตรฐานทางบัญชี IFRS16 จะเลื่อนบังคับใช้เหมือนตัว IFRS9 ที่เลื่อนมาใช้ปี 2563 จากเดิมที่ตั้งใจจะเริ่มใช้ในปี 2562 หรือไม่

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

จากนักข่าวการเงินหนังสือพิมพ์ธุรกิจย่านประชาชื่น ผันตัวเข้าโลกออนไลน์ ความท้าทายครั้งใหม่คือการเล่าเรื่องเงินให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง