John Lewis รับซื้อเสื้อผ้าเก่าจากลูกค้า เพื่อลดขยะแฟชั่นที่ต้องไปฝังกลบ

John Lewis ดีพาร์ทเมนต์สโตร์รายใหญ่สัญชาติอังกฤษได้ริเริ่มโครงการ Stuffstr รับซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้า เพื่อลดขยะแฟชั่นที่เกิดขึ้นปีละ 3 แสนตัน ตอนนี้อยู่ช่วงกำลังทดสอบ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะแฟชั่นที่ในแต่ละปีมีจำนวนถึง 300,000 ตัน โดยมีการทำลายด้วยการฝังกลบ ห้าง John Lewis จึงออกโครงการ Stuffstr ยอมจ่ายเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการโล๊ะเสื้อผ้าเก่าๆ ที่ไม่ใช่แล้วดดยไม่มีเงื่อนไข  ไม่คำนึงถึงสภาพของเสื้อผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเอาเสื้อผ้าไปฝังกลบ

โครงการนี้ได้เริ่มนำร่องทำการทดสอบกับลูกค้ากว่า 100 ราย แต่ถ้าประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้กับทุกสาขาทั่วสหราชอาณาจักร

Martyn White ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนของ John Lewis ได้บอกว่า “ก่อนหน้านี้เราเคยรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ดซฟา เตียงนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องซักผ้า มีการนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล หรือรีไซเคิลชิ้นส่วนต่างๆ มาแล้ว ตอนนี้ต้องการมาในส่วนของสินค้าแฟชั่นบ้าง”

มีข้อมูลเผยว่าครัวเรือนในสหราชอาณาจักรมีเสื้อผ้าคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 4,000 ปอนด์ แต่ใน 30% นั้นเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้นำออกมาใส่อย่างน้อยหนึ่งปี ถูกทิ้งไว้ในตู้เสื้อผ้า

โครงการนี้จะใช้งานโดยแอพพลิเคชั่น ลูกค้าเพียงจัดเตรียมเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วรวบรวมไว้ที่บ้าน จากนั้นก็เลือกรายการที่ต้องการขาย มีการแสดงจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับ ตัวอย่างเสื้อผ้าการประเมินราคาของเสื้อผ้า ได้แก่ ถุงมือขนสัตว์ 4 ปอนด์ กระโปรงทรงดินสอ 8 ปอนด์ และเสื้อ 11 ปอนด์ จากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมลเป็น e-gift card ตามมูลค่าของสินค้าที่ขาย

ซึ่ง John Lewis ได้ทำการรียูสสินค้าหลายประเภทให้กลับมาใช้งานได้ใหม่มากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 27,000 รายการ โซฟา 2,000 รายการ ที่นอน 55,000 หลัง ตัวเลขทั้งหมดนี้เพิ่งทำการได้เพียงแค่ปีที่ผ่านมาเท่านั้น

นอกจากโครงการนี้จะสร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมแล้ว ยังเป้นแรงบันดาลใจให้แบรนด์แฟชั่นอื่นๆ อย่าง Marks & Spencer และ H&M เริ่มมีถังขยะรีไซเคิลในร้านค้า เพื่อลดของเสียด้วยในช่วงปีที่ผ่านมา

Source

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา