ธุรกิจยานยนต์ครองแชมป์อัดโบนัสหนักสุดปี 2017 เฉลี่ย 2.3 เดือน

โบนัสกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ที่งบริษัท และพนักงานให้ความสำคัญในการทำงาน เป็นทั้งสิ่งดึงดูด และแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่ ผลสำรวจพบว่าในปีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อัดโบนัสให้พนักงานสูงสุดที่ 2.3 เดือน

ยานยนต์จ่ายโบนัสหนักสุด

เว็บไซต์จัดหางาน JobsDB ได้จัดทำผลสำรวจอัตราโบนัสของพนักงานไทย ประจำปี 2560 ทั้งด้านผู้หางานจำนวน 2,020 ราย และผู้ประกอบการจำนวน 322 องค์กรทั่วประเทศ จาก 26 สายงาน และกว่า 47 ประเภทธุรกิจ

โดยรูปแบบการให้โบนัสแยกเป็น 2 ประเภท คือ แบบการันตี มีการกำหนดชัดเจนว่าได้เท่าไหร่ และแบบพิจารณาตามผลงานของพนักงาน พบว่าธุรกิจยานยนต์เป็นธุรกิจเดียวที่มีการจ่ายโบนัสสูงสุดทั้งแบบการันตีและพิจารณาตามผลงานเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.33 เดือน และ 2.14 เดือนตามลำดับ

5 อันดับธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสแบบการันตีเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ 2.33 เดือน ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.31 เดือน ธุรกิจบริการด้านการเงิน 1.16 เดือน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จัดเลี้ยง 0.89 เดือน และธุรกิจไอที 0.86 เดือน

เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 อันดับ โดยที่ธุรกิจบริการด้านการเงินตกมาอันดับ 3 และธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นกลุ่มใหม่เข้ามาแทน ส่วนธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมีได้หลุดโผไป

สำหรับ 5 อันดับธุรกิจที่ได้รับโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน ไม่ได้แตกต่างจากแบบแรกมากนัก มีเปลี่ยนอันดับเล็กน้อย โดยที่ธุรกิจยานยนต์อันดับหนึ่ง 2.14 เดือน ธุรกิจด้านการเงิน 1.96 เดือน ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.26 เดือน ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 1.11 เดือน และธุรกิจไอที 0.92 เดือน

เมื่อเทียบกับปี 2559 ก็พบว่าธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาใหม่ และธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมีหลุดโผไปเช่นกัน

ส่วนช่วงเวลาในการจ่ายโบนัสส่วนใหญ่กำหนดการจ่ายโบนัสในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือนธันวาคม 39% ตามมาด้วยเดือนมกราคม 14% และเดือนกุมภาพันธ์ 12%

นำโบนัสไปทำอะไรบ้าง?

ผลสำรวจในปีนี้พบว่าส่วนใหญ่มีการนำโบนัสเก็บเป็นเงินออม 35% รองลงมาเป็นนำไปลงทุน 23% นำไปชำระหนี้/ บัตรเครดิต 21% และนำไปซื้อของขวัญให้ตัวเองและคนสำคัญ 10% แตกต่างจากปี 2559 ที่ส่วนใหญ่นำเงินไปลงทุน 31%

นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นของคนแต่ละ Gen ว่านำโบนัสไปใช้อะไรบ้าง ส่วนใหญ่ยังคงเก็บไว้เป็นเงินออม

โบนัสเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงานยุคนี้

ผลสำรวจยังพบอีกว่า 46% ของผู้ประกอบการยังคงตระหนักว่าโบนัสเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลการตัดสินใจอยู่หรือไปของพนักงาน ขณะที่ 47% ยังเชื่อว่าโบนัสสามารถดึงดูดผู้หางานได้

โดยทั้งผู้ประกอบการ 70% และพนักงาน 49% มีความคิดเห็นตรงกันว่า โบนัสที่พิจารณาจ่ายตามผลงาน เป็นตัวชี้วัดที่ให้เห็นถึงผลงานที่แท้จริงของพนักงาน และ 78% ของพนักงานระบุว่ายินดีลาออกหากได้รับโอกาสงานที่ดีกว่าปัจจุบัน

สรุป

– ผู้ประกอบการควรทำการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆ

– นอกจากค่าตอบแทน โบนัสต่างๆ แล้ว การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความก้าวหน้าในงานก็เป็นสิ่งที่พนักงานคำนึงในการอยู่กับบริษัทเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องทำหลายๆ อย่างประกอบกัน

ภาพจาก Pixabay

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา