หวังแก้ปัญหาคนยุคนี้ไม่มีลูก ญี่ปุ่นผ่านกฎหมายอนุบาลเรียนฟรี แม้เข้าเอกชนก็มีเงินอุดหนุน

วิกฤติประชากรญี่ปุ่นส่งผลหลายด้าน ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกฎหมายให้เด็กอนุบาลเรียนฟรี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับพ่อแม่มือใหม่ และแน่นอนหวังกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นอยากมีลูกมากขึ้นด้วย

Japan Kids เด็กอนุบาล
Photo: Shutterstock

อนุบาลเรียนฟรี เด็กก่อน 2 ปี มีเงินช่วยเหลือเข้าศูนย์รับเลี้ยง

รัฐบาลญี่ปุ่นที่นำโดยชินโซ อาเบะผ่านกฎหมายให้เด็กอายุ 3-5 ปีเรียนอนุบาลฟรี ไม่มีค่าเทอมหากเข้าโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเรียนในโรงเรียนเอกชน รัฐก็จะช่วยอุดหนุนเงินที่ 37,000 เยน (ประมาณ 10,660 บาท) ต่อคน นอกจากนั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รัฐจะให้เงินช่วยเหลืออุดหนุน 42,000 เยน (ประมาณ 12,101 บาท) ต่อคนเพื่อเข้าศูนย์รับเลี้ยงเด็ก อย่างไรก็ดีกฎหมายนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2019 เป็นต้นไป

  • การออกกฎหมายเช่นนี้ ชัดเจนว่า รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการลดภาระของหนุ่มสาวที่ “เป็น” และกำลัง “จะเป็น” พ่อแม่มือใหม่

อาเบะ บอกว่า “ค่าใช้การเพื่อการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ถือเป็นภาระที่หนักหนาสำหรับคนหนุ่มสาว และมันจะกลายเป็นปัญหาคอขวดสำหรับการมีลูกและเลี้ยงลูกต่อไป นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำให้การศึกษาฟรี”

การส่งเสริมการศึกษาเด็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่มือใหม่ และที่สำคัญคือต้องการเร่งแก้ปัญหาการเกิดต่ำ ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติของญี่ปุ่นอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ส่วนค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลประเมินไว้อยู่ที่ 776,000 ล้านเยน (ประมาณ 2.23 แสนล้านบาท) ต่อปี โดยเงินที่จะนำมาอุดหนุนเรื่องการศึกษาในครั้งนี้จะจากการขึ้นภาษีผู้บริโภคจาก 8% เป็น 10%

ข้อมูล – The Japan Times, South China Morning Post

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา