ค่าใช้จ่ายไอที ปี 64 พุ่งสูงถึง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ ธุรกิจเร่งปรับตัวรับโลกหลังโควิด

โควิดยังไม่แน่นอน ธุรกิจเร่งปรับตัว-ลงทุนเพิ่ม คาด ค่าใช้จ่ายไอที ปี 64 จะมีมูลค่า 3.92 ล้านล้านดอลลาร์ เตรียมพร้อมการเติบโตรับการเปลี่ยนแปลงหลังโควิดโดยลงทุนซอฟแวร์องค์กร-อุปกรณ์ดิจิทัลสูงสุด

ธุรกิจทั่วโลกเตรียมปรับตัววางแผนสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจรองรับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังยุคโควิด การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีจึงกลายเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรและผู้บริหาร

การปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เช่น การนำแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล การประมวลผลผ่านคลาวด์ และเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาใช้ทำให้หลายธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในการทำงานและใส่ใจกับการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระที่ไม่จำเป็นลง

ค่าใช้จ่ายไอที 64
Photo by heylagostechie on Unsplash

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาผู้บริหารองค์กร คาดการณ์แนวโน้มค่าใช้จ่ายไอทีของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกในปี 2564 ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ โดยการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาซอฟแวร์ระดับองค์กรจะเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด (8.8% จากปี 63) ตามด้วยค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ดิจิทัล (8%) ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (6.2%) บริการด้านไอที (6%) และบริการด้านการสื่อสาร (4.5%) ตามลำดับ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบวิถีการทำงานใหม่อย่างการทำงานระยะไกลที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นและอาจกลายเป็นรูปแบบการทำงานถาวร ธุรกิจต่างๆ เร่งวางแผนเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจัทัลมากขึ้นส่งผลให้ ปี 64 แนวโน้มค่าใช้จ่ายไอทีในหมวดต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานระยะไกลอาจมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 3.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.9% จากปี 63

การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนนี้สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ ไม่ได้แค่กำลังมองหาทางรอดระยะสั้นให้กับกิจการอีกต่อไป แต่กำลังมองหาทางออกและการลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจแบบใหม่สำหรับยุคหลังโควิด-19

เพิ่มเติม:

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา