ไทยร่อแร่ไม่แพ้ใคร COVID-19 กระทบเศรษฐกิจอาเซียนหนัก ท่องเที่ยวแย่ การผลิตทรุด

Dr Jayant Menon นักวิชาการอาวุโสรับเชิญของสถาบัน ISEAS – Yusof Ishak ประเมินว่า COVID-19 กระทบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ศรษฐกิจเติบโตช้าลง และอาเซียนเองก็จะถูกดิสปรัปเต็มๆ งานนี้ ทั้งภาคการท่องเที่ยวการเดินทาง การผลิต การเงินกระทบหมด  

COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ทั้งด้านการบิน ธุรกิจโรงแรม สองอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลกระทบก่อนเลยเป็นอันดับแรกในสภาพที่หนักหน่วงด้วย ซึ่งเราก็จะเห็นประเด็นก่อนหน้านี้กันบ้างแล้วว่าสายการบินกระทบรุนแรงจริง 

เหนือสิ่งอื่นใดคือการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบเต็มๆ เพราะพึ่งรายได้หนักจากทางนี้ และการท่องเที่ยวก็เป็นพระเอกขับเคลื่อนรายได้ให้ไทยมาเนิ่นนานรองจากการส่งออกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในภาวะบาดเจ็บหนัก

นอกจากนี้ อาเซียนยังต้องเผชิญปัญหาการดิสรัปของ supply chain ที่มาทั้งประเด็นแรงงานขาดแคลน ความไม่แน่นอน การค้า เหล่านี้ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า 

ผลกระทบมาจากภาคการผลิตจีนที่ถูกดิสรัปจากโรคระบาดนี้เช่นกัน เพราะจีนถือเป็นฮับการผลิตของภูมิภาค เป็นสัดส่วน 18% ของการค้าโลก ทั้งในเรื่องของการผลิตส่วนประกอบ ต้นทุน ไปจนถึงกระแสข่าวร้ายทั้งหลายทำตลาการเงินผันผวนหนัก ส่งผลให้ขาดความมั่นในในการลงทุน ลงทุนต่ำ บริโภคลดลงทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

นักท่องเที่ยวจีน ภาพจาก Shutterstock

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนเหล่านี้ส่งผลให้คนตระหนก (panic) เมื่อตระหนกแล้วก็นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยน เกินจริง คำสั่งต่างๆ เช่น การปิดประเทศ การประกาศภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ ล้วนเป็นนโยบายที่เพิ่มความเสี่ยงและทำให้คนกังวลใจ จนออกมาซื้อของกักตุนจำนวนมหาศาลอย่างที่ปรากฎอยู่หน้าสื่อทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบที่มีต่ออาเซียนนั้น โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย จะได้รับอานิสงส์หนักหน่วงหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของ supply chain ไม่ว่าจะเป็นการลดกำลังการผลิตลง และการท่องเที่ยวอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้า ไทยได้รับผลกระทบเต็มๆ เป็นไปได้ว่าจะหนักกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนที่เหลืออีก 

ขณะที่เวียดนามได้รับผลกระทบจากจีนแน่นอนในส่วนของ supply chain ด้านกัมพูชากับลาวนั้นได้รับความช่วยเหลือจากการลงทุนของจีนเยอะ ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นกัน 

Bangkok Covid-19 Face masks
ภาพจาก Shutterstock

ขณะที่ฟิลิปปินส์ที่มีคนทำงานที่เป็นชาวต่างประเทศเยอะ ก็จะได้รับผลกระทบด้วย ด้านบรูไนและมาเลเซียไม่ต้องพูดถึง ประเด็นเรื่องสงครามน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงอย่างหนัก 

บทสรุปส่งท้ายของ Jayant ระบุว่า สุดท้ายแล้วการระบาดของ COVID-19 นี้ถือว่าอยู่ในภาวะคาดการณ์ไม่ได้ ยากต่อการประเมินเพราะมีความไม่แน่นอนสูง มีแนวโน้มเสี่ยงสูงขึ้น 

ที่มา – ISEAS

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา