INTUCH งบปี 2018 ส่วนแบ่งกำไรจาก AIS ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ได้รายงานงบการเงินของปี 2561 โดยกำไรของปีนี้ลดลงเล็กน้อยจาก AIS จากค่าใช้จ่ายโครงข่ายกับ TOT และค่าตัดจำหน่ายที่กดดันกำไร

งบปี 2018 ของ INTUCH กำไรสุทธิอยู่ที่ 11,491 ล้านบาท โดกว่าปีที่แล้ว 8% รายได้รวมของบริษัทปีนี้อยู่ที่ 6,371 ล้านบาท ลดลง 33.8% แต่ได้กำไรพิเศษจากการขาย CS Loxinfo จากไทยคมไปให้กับ AIS

รายได้ส่วนใหญ่ของ INTUCH มาจากการรับรู้รายได้จาก AIS เป็นหลัก โดยในปีนี้รายได้จาก AIS ลดลงเล็กน้อย 1% เนื่องจากสาเหตุเนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงข่ายกับ TOT และค่าตัดจำหน่ายที่กดดันกำไร

สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากไทยคม หรือ THCOM ในสัดส่วนที่ INTUCH ถือหุ้นอยู่ที่ 59 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปีที่แล้วที่กำไรอยู่ที่ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ดีไทยคมเองต้องตั้งสำรองด้อยค่าของดาวเทียมเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้ราคาขายช่องสัญญาณลดลง

สำหรับในปีนี้แผนการของบริษัทลูกในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย

  • ไทยคม จึงเน้นการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง คือ แอฟริกา ประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง เอเชียใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศจีน รวมถึงการหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
  • AIS เน้นพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อรองรับการเติบโต และเสริมความจุของ 4G ให้ความสำคัญต่อการขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันบริการดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ๆ ให้กับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร โดยตั้งงบลงทุนไว้ 20,000-25,000 ล้านบาท
  • InVent ปีนี้ได้ขยายขอบเขตการลงทุนไปยังบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Artificial Intelligence (AI) Internet of Things (IoT) Blockchain และ Data analytic เป็นต้น เพื่อรองรับการใช้งาน 5G ในอนาคต รวมทั้งนำนวัตกรรมไปต่อยอดให้กับสินค้า และบริการของบริษัทในเครือ

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com