AIS งบปี 2018 ลูกค้ากลับมาโต 41 ล้านราย แต่กำไรลดลงเล็กน้อยเพราะค่าใช้จ่ายกับ TOT

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้รายงานงบการเงินของปี 2561 โดยกำไรของปีนี้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงข่ายกับ TOT และค่าตัดจำหน่ายที่กดดันกำไร

ภาพจาก Shutterstock

งบปี 2018 ของ ADVANC กำไรสุทธิอยู่ที่ 29,682 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 1.3% รายได้รวมของบริษัทปีนี้อยู่ที่ 169,856 ล้านบาท เติบโตขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ลูกค้าของ ADVANC อยู่ที่ 41.169 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ซึ่ง ADVANC มีลูกค้า 40.055 ล้านเลขหมาย ARPU เฉลี่ยของ AIS ต่อเลขหมายอยู่ที่ 254 บาท ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว

รายได้จากการให้บริการของ ADVANC อยู่ที่ 144,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีที่แล้ว สาเหตุมากจากลูกค้าใช้งานบริการ 4G เพิ่มมากขึ้น และรวมไปถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตของบริษัทมากขึ้น โดยได้ผลดีจากการควบรวมกิจการของ CS Loxinfo เฉลี่ยแล้วผู้ใช้ปริมาณ Data อยู่ที่ 11Gb ลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นเป็น 59%  

ต้นทุนในการให้บริการ อยู่ที่ 76,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุมาจากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงข่าย 4G รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับ TOT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีนี้อยู่ที่ 26,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการตลาดลดลง 4.4% แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 11% เช่น ค่าใช้จ่ายของพนักงาน การขยายและปรับปรุงช่องทางจำหน่าย

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com