อินเดียเตรียมส่งเยาวชนหลักแสนคนไปญี่ปุ่น พัฒนาทักษะให้เป็น 4.0 ญี่ปุ่นจะออกค่าใช้จ่ายให้หมด

อินเดีย-ญี่ปุ่นจับมือร่วมกัน ทำโครงการเสริมทักษะเยาวชนคนอินเดีย โดยจะให้เข้าไปฝึกงานเชิงเทคนิคในญี่ปุ่นเพื่อเสริมศักยภาพตามสไตล์ Japan Standard ด้านญี่ปุ่นก็จะได้แรงงานไปทดแทนในสภาวะสังคมสูงอายุที่จะขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก

Photo: flickr.com by Simon Würsten

อินเดียหวังพัฒนาทักษะเยาวชน ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงาน เพราะสังคมสูงอายุ

อินเดียเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงกับญี่ปุ่นในการส่งเยาวชนไปฝึกอบรมงานเชิงเทคนิค (technical intern training program) กว่า 100,000 คน เป็นเวลา 3 ปี โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนเยาวชนอินเดียที่จะไปฝึกงานในญี่ปุ่นจะมีการคัดเลือก โดยพื้นฐานควรรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นก็จะได้เปรียบ

ข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์กับอินเดียในด้านทักษะแรงงานมาก เพราะปัจจุบันอินเดียมีแรงงานทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (และได้มาตรฐาน) เพียง 2.3% เท่านั้น ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักรมีถึง 68% เยอรมนีมี 75% สหรัฐอเมริกามี 52% ญี่ปุ่นมี 80% และเกาหลีใต้มี 90%

Dharmendra Pradhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาทักษะและผู้ประกอบการ (Skill Development and Entrepreneurship) ระบุอย่างมั่นใจว่า “กว่า 50,000 คนที่ส่งไปน่าจะหางานในญี่ปุ่นได้ หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ส่วนที่เหลือถ้าเดินทางกลับมาอินเดียก็จะเป็นแรงงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานญี่ปุ่น จะทำให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น”

ความมุ่งมั่นของอินเดียสะท้อนจากคำพูดของรัฐมนตรีอินเดียคนนี้ว่า “ถ้าจีนเป็นที่รู้จักในฐานะโรงงานของโลก หลังจากนี้อินเดียก็จะขอเป็น [ที่รู้จักในฐานะ] แหล่งทุนมนุษย์ของโลก”

ปัจจุบันอินเดียมีประชากรประมาณ 1.3 พันล้านคน ในจำนวนนี้ 885 ล้านคนอยู่ในภาคแรงงาน คาดการณ์ว่าใน 2 ทศวรรษนี้ ตัวเลขจะพุ่งไปถึง 1 พันล้านคน และจะทะลุหลักพันล้านคนใน 50 ปีนี้อย่างแน่นอน

การจับมือกับญี่ปุ่นเพื่อเปิดช่องทางให้คนอินเดียได้พัฒนาทักษะจนได้ Japan Standard จึงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ส่วนทางด้านของญี่ปุ่นเอง ก็ต้องการแรงงานจำนวนมากมาทดแทนสังคมสูงอายุและอัตราการเกิดต่ำจนทำให้ขาดแคลนแรงงานไปมากในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะวิศวกรไอที

ถ้าญี่ปุ่นยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้จะทำให้ในท้ายที่สุด “อาจสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก” การดึงเอาคนรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศในแถบเอเชียมาฝึกงานเชิงเทคนิคในญีุ่่ป่นจึงเป็นข้อเสนอที่ได้ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งได้ทักษะกลับไป ฝายหนึ่งได้แรงงานมาทดแทนในช่วงที่ขาดหายไป

หรือนี่จะเป็นทางออกสำหรับ “ปัญหาวิศวกรไอทีอินเดีย” ?

อย่างที่รู้กันว่าช่วงที่ผ่านวงการไอทีอินเดียอยู่ในช่วงขาลง ตกงานกันระนาว เพราะทักษะไม่ถึงที่ตลาดต้องการ ก็น่าสนใจว่าการส่งไปฝึกงานเชิงเทคนิคกับญี่ปุ่นหลักแสนคนครั้งนี้ อาจจะช่วยเสริมทักษะให้ขึ้นมาทัดเทียมกับความต้องการของตลาดได้

ที่มา – Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา