ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเข้าขั้นวิกฤต บ้านสร้างใหม่มีน้อย คุณภาพชีวิตแย่ ต้องอยู่ห้องรูหนู

ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเข้าขั้นวิกฤต คุณภาพชีวิตประชาชนย่ำแย่ ต้องอยู่ในอพาร์ทเมนท์ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ทุกปี ในขณะที่บ้านสร้างใหม่ยังไม่เพียงพอ

ฮ่องกง หนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ด้วยความหนาแน่นของประชากร 7,096 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2018 จากธนาคารโลก) โดยฮ่องกงมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ มากถึง 7.5 ล้านคน

วิกฤตที่อยู่อาศัยในฮ่องกง คุณภาพชีวิตแย่ อยู่ในห้องรูหนู

ด้วยประชากรจำนวนมากที่จำเป็นต้องอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับโลก ทำให้ฮ่องกงต้องเผชิญกับปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในฮ่องกง เพราะที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด จำนวนที่อยู่อาศัยใหม่มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

แม้รัฐบาลฮ่องกงเองก็พยายามผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสมให้กับประชาชนอยู่ แต่ในความจริงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้ทำตามที่รัฐบาลต้องการเสมอไป เพราะด้วยปัญหาที่ดินน้อย ทำให้ต้องสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็กลงโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลตหลายๆ แห่ง สร้างขึ้นบนที่ดินที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ บางแห่งสร้างบนที่ดินขนาดเพียง 463 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินลาดชัน หรือบางแห่งสร้างบนที่ดิน 537 ตารางเมตร แต่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยลดลง

ขนาดที่อยู่อาศัยลดลงเรื่อยๆ

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลขนาดของที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยในฮ่องกง พบว่า ขนาดที่อยู่อาศัยในฮ่องกงจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เหลือเพียง 600 ตารางฟุต (ประมาณ 55 ตารางเมตร) ในปี 2024 ลดลงกว่า 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับขนาดที่อยู่อาศัยเฉลี่ยในปี 2012

ที่อยู่อาศัยขนาด 600 ตารางฟุต แม้จะฟังดูเหมือนว่าเล็กแล้ว แต่ความจริงแล้ว ในขณะนี้มีที่อยู่อาศัยที่กำลังได้รับความนิยมรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า Nano Flat หรือที่พักอาศัยที่มีขนาดเล็กมากๆ เพียง 215 ตารางฟุตเท่านั้น (ประมาณ 20 ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์ที่แออัดในฮ่องกง

ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่ขนาดที่อยู่อาศัยจะลดลงเท่านั้น แต่จำนวนที่อยู่อาศัยใหม่ที่สร้างขึ้นก็ลดลงด้วยเช่นกัน จนเรียกได้ว่าในอนาคตอาจเกิดวิกฤตขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็เป็นได้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Hong Kong Foundation พบว่า ในปี 2017-2018 มีจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ที่เป็นของเอกชน 25,500 หลัง ในขณะที่ปี 2020-2021 ลดลงเหลือเพียง 13,020 หลังเท่านั้น

ในขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสร้างให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้น อีก 21,800 หลัง แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลสามารถสร้างที่อยู่อาศัยนี้ได้น้อยกว่าแผนในระยะยาว 28%

นอกจากนี้ปัญหาสำคัญที่ทำให้การสร้างที่พักอาศัยใหม่ให้กับชาวฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐ หรือเอกชน มีจำนวนน้อยกว่ากว่าที่ควรเป็น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการเตรียมที่ดินก่อสร้างที่ไม่พร้อม หลายโครงการที่กำลังก่อสร้างต้องรอการจัดสรรที่ดินใหม่เสียก่อน

ที่มา – scmp

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา