ผู้นำที่ดีแบบ Sundar Pichai CEO Google ต้องกล้าตัดสินใจ ยอมรับฟัง เป็นโค้ชผลักดันคน

เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีตามแบบ Sundar Pichai CEO ของ Google ต้องรู้จักกล้าตัดสินใจ ยอมรับฟังเสียงของพนักงาน เป็นโค้ชที่ดี ไม่ใช่แค่ผู้คุมเกม

CEO หรือผู้นำขององค์กร หรือบริษัทต่างๆ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และวิธีการทำงานของคนทั้งองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

แน่นอนว่าการจะเป็น CEO ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับได้ ต้องมีคุณสมบัติความเป็น “ผู้นำที่ดี” ขององค์กรให้ได้เสียก่อน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เป็นผู้นำที่ดี ต้องมีลักษณะนิสัย หรือการทำงานอย่างไร

ถ้าจะตอบคำถามนี้ได้ ก็คงต้องยกตัวอย่างถึง Sundar Pichai ซึ่งเป็น CEO ของ Google บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ที่หากไม่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดี ก็คงไม่สามารถบริหารงาน Google ให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้

เพราะปฎิเสธไม่ได้เลยว่า Google ก็คงต้องมีกระบวนการคัดคนเข้ามาเป็น CEO อย่างเข้มงวด กว่า Sundar Pichai จะผ่านด่านเข้ามาเป็นพนักงาน Google ได้ ก็นับว่ายากมากแล้ว

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจ

จากประสบการณ์การเป็นผู้นำองค์กรของ Sundar Pichai คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีข้อแรก คือการกล้าตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายถึงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเรื่องอื่นๆ ด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม Sundar Pichai ย้ำว่า การตัดสินใจที่สำคัญ คือการตัดสินใจที่ทำให้งานเกิดความก้าวหน้า เพราะการทำงานในองค์กรใหญ่อย่าง Google ที่มีพนักงานกว่า 130,000 คนทั่วโลก ปัญหาเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้งานไม่มีความก้าวหน้าแล้ว การมัวแต่พูดคุย ปรึกษากันไปมา แต่ไม่กล้าตัดสินใจ ย่อมทำให้บริษัทไม่ได้ทำงานต่อไป ซึ่งส่งผลต่อการทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ด้วย

รับฟังเสียงคนทำงาน แม้แต่คนที่ไม่เคยพูดเลยก็ตาม

คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีในมุมของ Sundar Pichai ประการที่สอง คือการยอมรับฟังเสียงคนทำงาน

Sundar Pichai ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่พนักงานจะรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน กล้าที่จะเสี่ยง ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนต่อว่าหากนำเสนอไอเดีย หรือแม้แต่การยอมรับในความผิดของตัวเอง

หนึ่งในวิธีที่ Sundar Pichai ใช้ คือการรับฟังเสียงของพนักงานทุกคน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่เคยส่งเสียงเลย หรือจะเป็นคนไม่ชอบพูดแบบ Introvert ก็ตาม เพราะคนเหล่านี้จะให้แง่คิดในมุมอื่นๆ ที่อาจไม่เหมือนคนอื่น เป็นเหมือนความคิดเห็นที่ทำให้ทีมคิด และตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนวิธีในการทำงาน

Sundar Pichai รับฟังเสียงจากพนักงานทุกคน ด้วยการเดินไปรอบๆ โต๊ะในขณะประชุม และถามความคิดเห็นจากพนักงานทีละคน ซึ่งการรับฟังเสียงของพนักงาน “นอกจากจะเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองได้รับการรับฟังแล้ว ยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมกับผลลัพธ์ของการทำงาน”

เป็น CEO ไม่ใช่แค่ผู้บริหาร แต่ต้องเป็นโค้ช

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีประการสุดท้าย Sundar Pichai มองว่าผู้นำที่ดี ไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ แต่ต้องเป็นโค้ชที่ผลักดันคนทำงานไปสู่ความสำเร็จ ต้องเข้าใจคนที่ทำงานด้วย ไม่ใช่แค่การเป็นคนนำเกมเท่านั้น “ต้องรู้จักถามคำถาม รู้จักสถานการณ์ครอบครัวของพนักงาน และต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่เน้นแฟ้นมากขึ้น”

ในภาพรวมแล้ว Sundar Pichai ไม่ใช่แค่ CEO ที่ทำหน้าที่ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก แต่เป็นคนที่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตัว มีความเมตตากับพนักงาน แตกต่างจากภาพจำของ CEO แบบเดิมๆ ที่มีอำนาจอยู่ในมือ จนบางครั้งหลงลืมที่จะให้ความสนใจกับคนทำงานทุกๆ คน

ที่มา – inc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา