วิกฤตคนเจน X ในยุคโควิด-19 ระบาด: หางานยาก อายุเป็นอุปสรรค แถมเจออคติจากนายจ้าง

ด้วยอัตราการเลิกจ้างและว่างงานที่สูงเฉียบพลันในวิกฤตการณ์โควิด-19 ชาว Gen X หรือกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ต้องหางานใหม่คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งอคติจากนายจ้างบางส่วนและการที่ไม่มีทักษะที่ต้องใช้อีกด้วย

Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

Gen X กับอุปสรรคในการหางานใหม่

รายงานจาก Generation องค์กรหางานไม่แสวงกำไรอธิบายว่า การใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ทำให้อาชีพที่ต้องใช้แรงงานคนหายไปมากขึ้น และทำให้ปัญหาอคติด้านอายุแย่ลง คนที่มีอายุมากแล้วต้องเปลี่ยนงานกลางคันจึงพบกับอุปสรรคมากที่สุด

หลังจากเก็บข้อมูลจากคนทำงาน 3,800 คน และนายจ้างอีก 1,404 คน จาก 7 ประเทศ ก็พบว่ากลุ่มคนอายุ 45-60 ปีหางานใหม่ได้ยากที่สุด ไม่ว่าจะในภูมิภาคไหนของโลก

ในอีกด้านหนึ่ง ILO ระบุว่าหนึ่งในเทรนด์การเลิกจ้างในประเทศไทย คือ แนวการสมัครใจลาออกในคนกลุ่มอายุ 45-50 ปี (Early Retire) ที่สูงมากขึ้นจากการที่บริษัทต้องลดจำนวนพนักงานลง

อคติด้านอายุที่ไม่เป็นความจริง

วิจัยค้นพบว่านายจ้างมองกลุ่มคนอายุ 45 ปีขึ้นไปว่ามีความพร้อม ความเหมาะสม และประสบการณ์น้อยที่สุด ความกังวลของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ที่ความเชื่อว่าคนกลุ่มนี้

  • ไม่ชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ (38%)
  • ไม่สามารถเรียนทักษะใหม่ได้ (27%)
  • ทำงานร่วมกับกลุ่มอายุอื่นๆ ได้ยาก (21%)

ทว่า ความเชื่อเหล่านี้ขัดแย้งกับหลักฐานโดยตรง เพราะกลุ่มคนที่อายุมากกว่ามักจะทำงานได้ดีกว่ารุ่นอายุน้อยเสมอ โดยนายจ้างกว่า 87% ระบุว่าคนที่อายุ 45 ปีขึ้นไปที่จ้างใหม่ทำงานได้ดีเท่า หรือบางทีดีกว่า พนักงานที่เด็กกว่าเสมอ

นอกจากนั้น อคติบางส่วนที่นายจ้างไม่รู้ตัวก็ถูกค้นพบอีกด้วย เช่น นายจ้างมักจะชอบจ้างพนักงานใหม่ที่อายุใกล้เคียงกับตนเอง ส่วนการใช้เรซูเม่ในการสัมภาษณ์จะทำให้ผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ผู้สมัครลองลงมือทำจะเห็นภาพชัดกว่า

ความลำบากในการฝึกทักษะใหม่

มากกว่า 57% ของผู้หางานระดับต้นและกลางมีท่าทีต่อต้านการฝึกทักษะใหม่ๆ (reskill) โดยมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่บอกว่าการฝึกช่วยให้ตัวเองมั่นใจขึ้นเวลาหางาน

ส่วนมาก การไม่ชอบเข้าร่วมการฝึกมาจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในการศึกษา ตารางเวลาขัดแย้ง รวมถึงการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับคนอายุมากที่ต้องหางานใหม่ เช่น คอร์สเรียนที่เหมาะสม หรือ การช่วยเหลือทางการเงิน

ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าผู้หางานได้รับการฝึกที่เหมาะสมแล้ว โอกาสในการได้งานจะสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ประมาณ 73% ของกลุ่มคนอายุ 45 ปีขึ้นไป ระบุว่าการฝึกสกิลใหม่ทำให้พวกเขาหางานใหม่ได้สำเร็จ

ในประเทศไทยเอง วิจัยจาก Far East Fame Lab ระบุว่าคน Gen X ในยุคโควิดสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ระหว่างต้องทำงานจากบ้านเสมอ

Photo by RODNAE Productions from Pexels

ทางออกอื่นๆ สำหรับการจ้าง Gen X ให้ดีขึ้น

บริษัทสามารถเปิดโปรแกรมฝึกทักษะใหม่ๆ ให้คนกลุ่มนี้ได้ โดยเสนอโอกาสในการได้งานหลังฝึกจบ ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มคนที่หวั่นเกรงการฝึกได้

อีกทั้ง ทางบริษัทยังสามารถฝึกสกิลใหม่ๆ ให้พนักงานเก่าของตัวเองที่อายุมากแล้วได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพนักงานใหม่ที่เด็กกว่าเสมอไป

ทางด้านหน่วยงานรัฐบาลเองก็ควรเก็บข้อมูลด้านอาชีพของประชาชนให้ชัดเจนมากขึ้น องกรณ์ต่างๆ จึงจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้มากขึ้น

สรุป

การหางานในยุคโควิดยากสำหรับคนทุกกลุ่มอายุ และบางส่วนอาจจะประสบอุปสรรคมากกว่าคนบางกลุ่ม แต่การสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐและเอกชนจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้แน่นอน

ที่มา – CNBC, Far East Fame Line DDB, Generation, LPT

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา