593 วัดทั่วไทย ร่วมเจตนารมณ์รัฐ: เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า มีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์ “เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” มีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑลจำนวน 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด

นอกจากนี้ ยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน มีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วไทยปรับพื้นที่แล้ว 118 แห่งมีความพร้อมรองรับสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ พศ. ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ พิจารณาจัดหาอุกรณ์ป้องกันเชื้อให้วัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด เร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนต่อไป

รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ
ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายชื่อวัดในเขตปริมณฑล
ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายชื่อวัดในส่วนภูมิภาค
ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนประเด็นเรื่องการทุบทำลายเมรุวัดบางน้ำชน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เนื่องจากเตาเผาศพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากรองรับการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 อนุชา นาคาศัยสั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว และยังกำชับ พศ. ตรวจสอบวัดต่างๆ หากวัดไหนต้องการงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุง ให้เร่งสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างเมรุให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ที่มา – รัฐบาลไทย (1), (2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา