ฟินแลนด์ครองแชมป์ ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ส่วนไทยได้อันดับที่ 54

ฟินแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ตามการจัดอันดับ World Happiness Report ปี 2021 ส่วนไทยมีความสุขในอันดับที่ 54 ของโลก ดูเหมือนแย่ แต่มีความสุขมากกว่าญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ตามธรรมเนียมของทุกปีจะมีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งในปีนี้พบว่า ฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปี ซ้อน โดยมีคะแนนความสุขอยู่ที่ 7.842 คะแนน ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มีความสุขใน 10 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

  • อันดับ 1 ฟินแลนด์ 7.842 คะแนน
  • อันดับ 2 เดนมาร์ก 7.620 คะแนน
  • อันดับ 3 สวิตเซอร์แลนด์ 7.571 คะแนน
  • อันดับ 4 ไอซ์แลนด์ 7.554 คะแนน
  • อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์ 7.464 คะแนน
  • อันดับ 6 นอร์เวย์ 7.392 คะแนน
  • อันดับ 7 สวีเดน 7.363 คะแนน
  • อันดับ 8 ลักเซมเบิร์ก 7.324 คะแนน
  • อันดับ 9 นิวซีแลนด์ 7.277 คะแนน
  • อันดับ 10 ออสเตรีย 7.268 คะแนน

ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 9 ใน 10 อันดับแรก ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปทั้งสิ้น มีเพียงนิวซีแลนด์เพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่อยู่นอกทวีปยุโรป ส่วนประเทศอื่นๆ อย่าง สหราชอาณาจักร มีความสุขในอันดับที่ 17 สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 19 ไต้หวัน อันดับที่ 24 และสิงคโปร์ อันดับที่ 32

ไทย มีความสุขอันดับที่ 54 ของโลก

สำหรับประเทศไทย มีความสุขอยู่ในอันดับที่ 54 ของโลก ด้วยคะแนน 5.985 คะแนน แม้ดูเหมือนอันดับจะแย่ แต่ในความจริงแล้วอันดับก็ยังดีกว่าหลายประเทศที่คนไทยคุ้นเคยกันดี โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย อย่างญี่ปุ่น ที่อยู่ในอันดับที่ 56, เกาหลีใต้ อันดับที่ 62, ฮ่องกง อันดับที่ 77, เวียดนาม อันดับที่ 79, มาเลเซีย อันดับที่ 81, อินโดนีเซีย อันดับที่ 82, จีน อันดับที่ 84, ลาว อันดับที่ 100, กัมพูชา อันดับที่ 114, เมียนมา อันดับที่ 126, ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก คือประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในอันดับที่ 149

แม้ว่าไทยจะได้รับการจัดอันให้อยู่ในอันที่ 54 และดีกว่าหลายๆ ประเทศในเอเชีย แต่อย่าลืมว่าประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในอาเซียน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การฆ่าตัวตายของไทยรายปีอยู่ที่ 14.4 ต่อ 100,000 คน ขณะที่เฉลี่ยแล้วในระดับโลกอยู่ที่ 10.5 ต่อ 100,000 คน

ภายในระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2020 ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ยอดการฆ่าตัวตายรวมของไทยอยู่ที่ 2,551 คน เพิ่มขึ้นถึง 22% เทียบจากช่วงเดียวกันปี 2019

การจัดอันดับประเทศที่มีความสุข (World Happiness Report 2021) นี้ ใช้ปัจจัยหลายด้านเพื่อคำนวนออกมาเป็นคะแนนความสุข ได้แก่ GDP ต่อหัวของประเทศ แรงสนับสนุนทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย อิสรภาพในการใช้ชีวิต ความเอื้ออาทร และการคอรัปชั่น

ในปีนี้ผู้ที่ทำการจัดอันดับความสุขในแต่ละประเทศทั่วโลก พบว่า มีอารมณ์ในแง่ลบที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อระดับความสุข กว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าอารมณ์ในแง่ลบนี้เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ก็ไมได้ทำให้ระดับความสุขลดลงเพียงอย่างเดียว เพราะหลายประเทศกลับมีความสุขที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าเกิดจากความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด

ที่มา – bbc, World Happiness Report

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา