ฟินแลนด์ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก 5 ปีซ้อน ส่วนไทยสุขน้อยลง ตกอันดับ

เปิดรายงานการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ฟินแลนด์ครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศมีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกัน 5 ปีซ้อน แต่ประเทศไทยมีความสุขลดลง ตกอันดับ เดนมาร์กยังรักษาอันดับ 2 ไว้ได้ ส่วนอันดับ 3 นั้นเป็นไอซ์แลนด์ที่มีความสุขแซงสวิตเซอร์แลนด์ได้แล้ว

Finland happiest country

สำหรับรายงาน World Happiness Report นี้ มีการจัดทำต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา 1 ทศวรรษแล้ว ในช่วงปี 2020-2021 ที่ผ่านมามีโควิดระบาดเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน จากการทำรายงานพบว่า ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในรัฐบาลและมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดระบาดต่ำก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น

ฟินแลนด์นั้นถือเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันยาวนานเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นติดอันดับที่ 16 เลื่อนขึ้นมาจากเดิม 3 อันดับ ด้าน Jeffrey Sachs ผู้อำนวยการ Center for Sustainable Development แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุว่า บทเรียนจากรายงานการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนั้นทำให้ได้รู้ว่า แรงสนับสนุนจากสังคม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไปจนถึงความซื่อสัตย์ของรัฐบาลนั้นมีนัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข

รายงานดักล่าวจัดทำขึ้นเป็นเวลายาวนานนับสิบปีแล้ว พบว่า ประเทศที่มีความสุขที่สุดโดยมากคือประเทศเซอร์เบีย บัลแกเรีย โรมาเนีย ขณะที่ประเทศที่มีความสุขน้อยลงก็มีเช่นกัน อาทิ เลบานอน เวเนซุเอลาและอัฟกานิสถาน รายงานมีการวัดผลความสุขของผู้คนมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ปัจจัยที่นำมาประเมิน อาทิ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม แรงสนับสนุนจากสังคม เสรีภาพในการใช้ชีวิตและมุมมองต่อการคอร์รัปชั่น เป็นต้น

WHR 2022

WHR 2022

Sachs ระบุว่า ผู้นำโลกควรจะเอาใจใส่เรื่องนี้ การเมืองควรจะเป็นรากฐานที่สร้างความสุข การกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนมากกว่าจะคำนึงแต่เรื่องของอำนาจในการปกครอง

สำหรับ 10 อันดับแรกที่มีความสุขที่สุดในโลกคือ

  • ฟินแลนด์
  • เดนมาร์ก
  • ไอซ์แลนด์
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • เนเธอร์แลนด์
  • ลักแซมเบิร์ก
  • สวีเดน
  • นอร์เวย
  • อิสราเอล
  • นิวซีแลนด์

WHR 2021

Thai

ส่วนประเทศไทยนั้นติดอันดับที่ 61 ขณะที่ปีก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่ 54

ที่มา – Bloomberg, World Happiness Report 2022, 2021

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา