สรุปเม็ดเงินโฆษณากุมภาพันธ์: 8,066 ล้านบาท ลดลง 14% ทีวีครอง 60% Unilever ใช้เงินสูงสุด

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา ในเดือนก.พ. 2564 ที่ 8,066 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และหากนับตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.พ. จะมีเงินสะพัด 16,119 ล้านบาท ลดลง 10%

โฆษณา dove

โฆษณา ผ่านทีวีครองส่วนแบ่ง 60% Unilever ใช้เงินสูงสุด

ในเดือนก.พ. 2564 เม็ดเงินโฆษณา 8,066 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นช่องทางโฆษณา 3 อันดับแรกคือ โฆษณาทีวี 4,896 ล้านบาท ลดลง 12% รองลงมาคือโฆษณาออนไลน์ (ข้อมูลจาก DAAT) 1,583 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน และสื่อนอกบ้าน 748 ล้านบาท ลดลง 25%

ส่วนระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 ภาพรวมการใช้เงินโฆษณาอยู่ที่ 16,119 ล้านบาทลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่ใช้เงินมากที่สุดคือกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม รวมมูลค่า 2,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และกลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขายตรง 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%

nielsen nielsen

รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเครื่องสำอาง มูลค่า 2,038 ล้านบาท ลดลง 2% และกลุ่มยา มูลค่า 921 ล้านบาท พึ่งจะมีในเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีการใช้ลดลง 2% และกลุ่มยานยนต์ มูลค่า 828 ล้านบาท ลดลง 15% ที่สำคัญคือกลุ่มการท่องเที่ยว ใช้เงินมูลค่า 148 ล้านบาท ลดลงถึง 79%

สำหรับแบรนด์ที่ใช้เงินโฆษณามากคือ Unilever (Thai) Holdings มูลค่า 740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงที่สุดในเดือนก.พ. คือ โดฟ ใหม่ แอนตี้ แฮร์ฟอล นอริชเม้นท์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท ถัดมาคือ ใหม่ เรโซนา แอดวานซ์ ไบรท์เทนนิ่ง ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท

nielsen nielsen

สรุป

การใช้งบโฆษณาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการทำตลาดของแบรนด์ และการใช้จ่ายลดลงแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการจับจ่ายอาจยังกลับมาไม่เต็มที่ แต่จากข้อมูลดังกล่าวยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ไม่ปรับลดลงเพียงรายเดียว ชึ้ให้เห็นว่าช่องทางนี้สำคัญกับทุกแบรนด์มากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา