เศรษฐกิจไทยปี 2019 “ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ดอกเบี้ยนโยบายต่ำเป็นประวัติการณ์” 

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% เช่นเดิม และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจากเดิมที่คาดไว้ 2.8% เป็น 2.5% นั้น 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC: Economic Intelligence Center) มองว่า เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้และต่ำกว่าระดับศักยภาพ หลัง กนง. ปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2019 มาอยู่ที่ 2.5% จากเดิม 2.8% เนื่องจากหดตัวมากขึ้นที่ -3.3% จาก -1.0%

เนื่องจากผลกระทบจากปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากสภาวะกีดกันทางการค้า ส่งผลต่อการจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การลงทุนถูกปรับลดประมาณการมาอยู่ที่ 2.5% จาก 3%

ภาพจาก Economic Intelligence Center

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวไปแล้ว 8 เดือน (จาก 10 เดือนแรกของปี) การลงทุนของภาครัฐก็ถูกปรับลดมาอยู่ที่ 1.7% จากเดิม 2.5% อัตราเงินเฟ้อลดลง จาก 0.8% เป็น 0.7% 

กนง. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยจากเดิมให้ขยายตัวที่ 3.3% เป็น 2.8% การส่งออกฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้เดิม ปรับลดมูลค่าการส่งออกเพียง 0.5% จากเดิมอยู่ที่ 1.7% ปรับลดประมาณการการลงทุนเอกชนเหลือ 3.4% จากเดิมที่ 4.8% 

EIC มองว่า กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ 1.25% ในปี 2020 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเป็นประวัติการณ์​ และมีโอกาสประมาณ 40% ที่ กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 

หากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและคุณภาพสินเชื่ออ่อนแอกว่าที่คาด และความเสี่ยงของการแข็งค่าของเงินบาทด้วย กรอบเงินเฟ้ออาจถูกปรับลงมาอยู่ที่ 1-3% จากเดิมคือ 1-4%

ที่มา –  SCB Economic Intelligence Center


Brand Inside จัดงานสัมมนา Brand Inside Forum 2020: New Workforce ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ และการจัดการ “คน” ขององค์กรรุ่นใหม่ๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จาก SCB, AIS, dtac, กลุ่มเซ็นทรัล, SCG, Sea Group, SEAC, Gallup ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

รายละเอียดดูได้จาก http://go.eventpop.me/Brandinsideforum2020

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา