กนง. คาด GDP ไทยปีนี้โตเหลือแค่ 2.5% ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.25%

คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% เช่นเดิม ขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้นั้นจะเติบโตเพียงแค่ 2.5% จากเดิมคาดไว้ที่ 2.8%

Thai Baht Roll ธนบัตรไทย
ภาพจาก Shutterstock

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในบ่ายวันนี้ได้มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เช่นเดิม ขณะเดียวกันทาง กนง. ได้ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมคาดไว้อยู่ที่ 2.8%

กนง. ยังคงมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ ซึ่งมีผลมาจากเรื่องการส่งออกที่ยังหดตัวและฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ ซึ่งสร้างผลกระทบไปยังภาคการผลิตและการบริโภค นอกจากนี้ไทยเองยังมีความเสี่ยงจากด้านต่างประเทศเป็นสำคัญ เหมือนกับผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกนั้น กนง. มองว่าเริ่มมีการขยายตัวแบบมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าการส่งออกและภาคการผลิตของไทยจะจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว เหตุผลมาจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงการก่อสร้างบางโครงการ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากรายได้ที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากภาคการส่งออก

สำหรับเรื่องของค่าเงินบาทนั้น กนง. มองว่าเริ่มเห็นค่าเงินบาทปรับตัวตามค่าเงินในภูมิภาคมากขึ้น และยังติดตามเรื่องผลของการออกนโยบายผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายเงินทุนว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากต่างประเทศที่ยังสูง

ขณะในปีหน้านั้น กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเพียงแค่ 2.8% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.3%

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com