องคมนตรีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  มอบรถรับส่งนักเรียนให้โรงเรียนพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับส่งนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ จัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง จนเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

CPF

โดยวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร พร้อมด้วย น.สพ. สิทธิพร ปราณีนิจ ที่ปรึกษาอาวุโส เครือซีพี เป็นผู้แทน มอบให้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
.
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้คือหนึ่งในโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดสอนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ชาติพันธุ์ และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถนนบางส่วนเป็นดินลูกรัง ยากลำบากต่อการเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนบางส่วนจึงพักค้างที่โรงเรียน โดยเดินทางมาเรียนเช้าวันจันทร์ พักอยู่โรงเรียนจนถึงวันศุกร์แล้วกลับไปพบผู้ปกครอง ปัจจุบันโรงเรียนมีรถยนต์บรรทุกโดยสารขนาดกลางชนิด 6 ล้อ เป็นพาหนะรับส่งนักเรียน 1 คัน

ที่มา – CPF

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา