เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ซีพีจับมือกับกองทัพบก หางานให้ทหารเกณฑ์ปลดประจำการทำ

เป็นทหารเกณฑ์ หลังปลดประจำการแล้ว ก็เข้าทำงานที่ CP ต่อได้

ประธานซีพีบอก ‘เหล่าทหารกองประจำการนั้น เป็นผู้เสียสละต่อประเทศชาติ มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัยสูง เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยแน่นอน’

ทหารเกณฑ์

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพีบอก “ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่รู้จักเสียสละ รู้อภัย และรู้จักให้ วันนี้จึงขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกที่เปิดโอกาสให้เครือฯ และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว”

CP จับมือกับกองทัพบก หางานให้ทหารเกณฑ์ปลดประจำการทำ

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนลงนามและได้รับเกียรติจากศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถทหารกองประจำการ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ คัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเข้าร่วมงาน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ค้นหาแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ทหารกองประจำการและครอบครัว รวมทั้งเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

CP Army

โดยกองทัพบกเล็งเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการ น้องคนเล็กของกองทัพบกที่ผ่านการฝึกฝนให้มีความรักชาติ ความสามัคคี มีวินัย อดทน เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ โดยระหว่างรับราชการนั้น กองทัพบกมีโครงการต่างๆ อาทิ โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการศึกษานอกโรงเรียน โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการและโครงการอื่นๆ เพื่อเสริมให้น้องคนเล็กของกองทัพบกมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างขึ้นหลังประจำการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ระดมสรรพกำลังจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ กลุ่มทรู แม็คโคร โลตัส เปิดโอกาสด้านอาชีพ นำร่องด้วยการสนับสนุนตำแหน่งงาน 13,000 อัตราทั่วประเทศ ครอบคลุมสายงานหลากหลายและยังเปิดเว็บไซต์ www.jobforthaiarmy.com ที่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการสามารถค้นหาตำแหน่งงานได้ตามทักษะและความสนใจได้ด้วย

โดยตำแหน่งงานแบ่งเป็นภาคกลาง 8,000 อัตรา ภาคใต้ 2,000 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000 อัตรา และภาคอื่นๆ อีก 1,000 อัตรา รวมทั้งให้ครอบครัวของทหารกองประจำการสามารถสมัครงานเพิ่มเติมได้ด้วย

ที่มา – We are CP

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา