DAAT เผยเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลปี 2020 มูลค่า 21,058 ล้านบาท เติบโต 8% ดีกว่าที่คาด

DAAT เปิดเผยเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลปี 2020 มูลค่า 21,058 ล้านบาท เติบโต 8% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปีที่แล้วที่คาดว่าจะเติบโตเพียง 0.3%

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับ บริษัท คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2020 มูลค่ารวม 21,058 ล้านบาท เติบโต 8% เมื่อเทียบกับปี 2019 และถือว่าเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ 0.3% เท่านั้น

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม ที่สามารถเติบโตได้ 8% เป็นเพราะ ไทยสามารถรักษามาตรฐาน และควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ดี ก่อนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ทำให้ความมั่นใจของผู้ลงโฆษณาค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี

นอกจากนี้ DAAT ยังได้เปรียบเทียบสถานการณ์เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ และพบว่าประเทศอื่นมีเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่ลดลง แต่ของไทยเพิ่มขึ้น เป็นเพราะแบรนด์มีการโยกเม็ดเงินจากส่วนอื่นๆ มาใช้ในการโฆษณาดิจิทัล จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาของโรงภาพยนต์ สิ่งพิมพ์ และวิทยุ มีการเติบโตที่ลดลง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะเติบโต 8% แต่ก็นับว่ายังน้อย เพราะหากย้อนไปในอดีตเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเติบโต 2 หลักมาตลอดนับตั้งแต่ปี 2013 แต่ถ้าถามว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะกลับมาเติบโตได้ตามปกติ คงต้องใช้เวลา เพราะแบรนด์ต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ และยังไม่กล้านำเงินมาลงในสื่อโฆษณา

5 อันดับ อุตสาหกรรมลงเงินสื่อโฆษณาดิจิทัลสูง

สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เงินในสื่อโฆษณาดิจิทัลสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2020 ได้แก่

    • อันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 2,713 ล้านบาท
    • อันดับ 2 กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1,993 ล้านบาท
    • อันดับ 3 กลุ่มการสื่อสาร 1,979 ล้านบาท
    • อันดับ 4 กลุ่มเครื่องสำอาง 1,922 ล้านบาท
    • อันดับ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม 1,717 ล้านบาท

อุตสาหกรรมที่ลงเงินในสื่อโฆษณาดิจิทัล 5 อันดับแรก คิดเป็นส่วนแบ่งของเม็ดเงินกว่า 48%

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังครองแชมป์ ใช้เงินมากที่สุด

สำหรับในปี 2020 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้เงินลงในโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยเม็ดเงินกว่า 2,713 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13%

แม้ว่าในปี 2020 อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเลี่ยงไม่ได้ ลูกค้ากังวลใจในการใช้เงินซื้อรถยนต์คันใหม่ ไม่สามารถจัดงานแสดงรถยนต์ใหญ่ๆ ได้ ค่ายรถยนต์ต้องหาทางเปลี่ยนเป็นขายรถยนต์ผ่านทางไลฟ์สดแทน ทำให้การใช้เม็ดเงินลงกับสื่อโฆษณาดิจิทัลลดลง 3% แต่ก็ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินมากที่สุดอยู่ดี

แต่อย่างไรก็ตามการใช้เม็ดเงินลงในสื่อโฆษณาดิจิทัลของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเพราะสื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ได้ดี มีการกรองกลุ่มเป้าหมายได้ดี ค่ายรถยนต์จึงมั่นใจในการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น

กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ใช้เงินลงในโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยเม็ดเงิน 1,993 ล้านบาท เติบโตถึง 36% คิดเป็นสัดส่วน 9% โดยกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ใช้เงินลงในสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างแบรนด์ดิ้ง เปิดตัวแบรนด์ หรือรสชาติใหม่ๆ เพื่อหวังสร้างยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังตามปกติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ใช้เงินลงในโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ด้วยเม็ดเงิน 1,717 ล้านบาท โดยมีการเติบโตตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีแรก แต่กลับทำมีการใช้เงินลงโฆษณาดิจิทัลที่มากขึ้นถึง 41%

DAAT ให้เหตุผลที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมีการลงเงินในโฆษณาดิจิทัลมากขึ้น เป็นเพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการกักตุนในช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า FMCG ใน e-Commerce ที่เติบโต รวมถึงการเติบโตของนมพาสเจอร์ไรส์ สินค้าที่ใช้ประกอบอาหารที่บ้านที่ขายดี และการซื้อด้วยความตกใจในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ

กลุ่มรีเทล ใช้เม็ดเงินเพิ่มขึ้น แม้โควิด-19 จะกระทบโดยตรง

ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือรีเทล ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตรง แม้จะโดนคำสั่งปิดไปชั่วคราว แต่กลุ่มรีเทลกลับมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลมากขึ้นถึง 13% คือ 1,024 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 6

สาเหตุที่ทำให้กลุ่มรีเทลใช้เม็ดเงินลงในสื่อโฆษณาดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะ ต้องการเปลี่ยนการจัดกิจกรรม การโปรโมทเพื่อดึงคนเข้ามาในห้างสรรพสินค้า เป็นการดึงคนให้เข้ามาซื้อของผ่านช่องทาง e-Commerce แทน โดยมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และไม่ว่ารีเทลรูปแบบใดก็เข้าสู่ช่องทาง e-Commerce กันทั้งสิ้น

หลายกลุ่มอุตสาหกรรมลดเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลลง

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักในปีที่แล้ว ทำให้การใช้เม็ดเงินลงในสื่อโฆษณาดิจิทัลลดลงถึง 55% และหลุดออกจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงเงินในสื่อโฆษณาดิจิทัล 10 อันดับแรก

เป็นเพราะในปีที่แล้วภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างมาก กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องการเก็บเงินสดไว้ ไม่มีการซื้อเพื่อเก็งกำไรอีกต่อไป รวมถึงการซื้อคอนโดเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วเช่นกัน

โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ เน้นไปที่การจัดทำโปรโมชัน แข่งขันกันลดราคา และให้ของแถมกับลูกค้ามากกว่า โดยการติดต่อสื่อสารกับคนที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงๆ

กลุ่มธนาคาร ใช้เม็ดเงินลงในโฆษณาดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 7 ลดลงกว่า 30% ด้วยเม็ดเงิน 933 ล้านบาท และหลุดออกจากอุตสาหกรรมที่เคยใช้เงินในโฆษณาดิจิทัลอยู่ 5 อันดับแรก โดยมีสาเหตุจากในปี 2020 กลุ่มธนาคารลดงบโฆษณาลงทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะโฆษณาดิจิทัลเท่านั้น เพราะธนาคารเองไม่ได้มีการอนุมัติบริการให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการปล่อยกู้ที่ยากขึ้น จึงไม่มีการทำโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์ดิ้งเลย ยกเว้นบางธนาคารที่เข้าสู่ธุรกิจการเดลิเวอรีอาหาร ที่มีการใช้เงินโฆษณาดิจิทัลบ้าง

ส่วนในปี 2021 นี้ DAAT คาดการณ์ว่ากลุ่มธนาคารจะมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลบ้าง แต่ยังคงไม่สูงในระดับปี 2019 แต่คงไม่ได้อยู่ในระดับที่ติดลบ

กลุ่มประกันภัย ใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 8 ติดลบ 22% อยู่ที่ 606 ล้านบาท เนื่องจากการทำประกันใหม่ที่ลดลง โดยเฉพาะการทำประกันที่ต้องจ่ายเบี้ยราคาแพง หรือต้องจ่ายเงินในระยะยาว ไม่เหมาะกับช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม หรือ Hair Care จำพวกแชมพู ครีมนวด ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 9 ติดลบ 40% อยู่ที่ 580 ล้านบาท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะร้านทำผมต้องปิดให้บริการในระยะหนึ่ง และในช่วงล็อคดาวน์คนอยู่บ้านไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมใหม่ รวมถึงกลุ่มสปา ที่ได้รับผลกระทบต้องปิดให้บริการในช่วงแรกด้วยเช่นเดียวกัน

ปี 2021 คาดการณ์ไว้ว่าจะโต 8% เท่าเดิม

แม้ว่าหลายอุตสาหกรรมจะมีการลดการใช้เงินเพื่อลงโฆษณาดิจิทัลในปี 2020 แต่ DAAT ก็คาดการณ์ว่าหลายอุตสาหกรรมจะมีการปรับเพิ่มการใช้เงินที่จะลงในโฆษณาดิจิทัลในปี 2021 นี้เช่นเดียวกัน มีเพียงกลุ่มประกันภัยที่ DAAT ยังคงคาดการณ์ว่าจะใช้เม็ดเงินลดลง 5% ต่อไปในปีนี้

สำหรับในปี 2021 นี้ ทาง DAAT คาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะเติบโตอีก 8% เท่ากับปีที่แล้ว ด้วยมูลค่า 22,800 ล้านบาท

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา